Nov 17, 2019   10:53 a.m.      Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu        
University information system

Seznamy uchazečů pro prezenci


Aplikace Seznamy uchazečů pro prezenci slouží k zobrazení a tisku seznamu uchazečů pro prezenci na určitém termínu přijímací zkoušky. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Po vstupu do aplikace se zvolí fakulta a období přijímacího řízení. Jakmile je zvoleno, je zobrazen formulář pro výběr termínu přijímací zkoušky. Stisknutím příslušného tlačítka se pro zvolený termín provede daná operace:

  • – vytiskne seznam uchazečů pozvaných na zvolený termín. Jeho obsahem je jméno uchazeče, rodné číslo, program, zaměření, doložení předchozího vzdělání a poznámku. Seznam se využívá při prezenci účastníků přijímacího řízení.

  • – vrátí seznam uchazečů na zvoleném termínu ve formátu XLS.

  • – zobrazí seznam uchazečů na zvoleném termínu, který lze využít ke kontrole před vlastním tiskem seznamu.