May 29, 2020   10:42 p.m.      Vilma        
University information system

Výsledky e-testů uchazeče


Aplikace Výpis e-testů umožňuje individuální zobrazení výsledků testů pro jednotlivé předměty přijímací zkoušky. Aplikace pracuje s výsledky e-testů. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p.

Po vstupu do aplikace je zobrazeno pole pro vyhledání uchazeče, do něhož se vepíše jméno uchazeče nebo jeho část (minimálně 3 znaky), případně lze použít i rodné číslo nebo číslo přihlášky a stiskne se tlačítko . Pokud zadanému vzorku vyhoví více uchazečů, zobrazí se jejich seznam, ze kterého se požadovaný uchazeč zvolí kliknutím na jméno.

Po výběru uchazeče je zobrazen seznam předmětů přijímací zkoušky, pro které byl vypracován test. Pro každý předmět je uveden počet dosažených bodů, maximální počet možných bodů, limit pro splnění předmětu, termín odevzdání a termín vyhodnocení testu.

Přes ikonu ve sloupci Podrobnosti lze nahlédnout na testy, ve kterých jsou uvedeny odpovědi uchazeče, správná řešení otázek, bodové hodnocení odpovědí, zisk uchazeče z daného testu. Zobrazení testu lze omezit na otázky s určenou úspěšností.