18. 9. 2020  19:33      Eugénia        
Univerzitní informační systém

Generování nového hesla


Aplikace Generování nového hesla slouží uchazeči k vygenerování nového hesla pro přístup do evidence e-přihlášek, v případě, kdy své přihlašovací údaje zapomněl nebo ztratil.

Pro vygenerování nového hesla je zapotřebí do zobrazeného formuláře zadat rodné číslo uchazeče a e-mailovou adresu, kterou uchazeč uvedl v e-přihlášce. Po kliknutí na tlačítko je uchazeč informován o zaslání e-mailu s novými přihlašovacími údaji a je nabídnuto tlačítko pro přihlášení do evidence e-přihlášek.

Pokud je uchazeč cizincem, označí pole Jsem cizinec a místo rodného čísla zadá své datum narození, a to i v případě, že mu již bylo rodné číslo přiděleno.

V případě, kdy si uchazeč podal více e-přihlášek, zašlou se přístupové údaje pro všechny jeho e-přihlášky. Trvá-li problém s přihlášením, je nutné se obrátit na studijní oddělení fakulty, kam je podána přihláška.