Jul 13, 2020   7:28 a.m.      Margita        
University information system

Přihlášení do systému přihlášek


Aplikace Přihlášení do systému přihlášek umožňuje uchazečům opakované přihlášení do systému elektronických přihlášek. Aplikace je určena uchazečům, kteří si již podali e-přihlášku a znají své přístupové údaje do evidence e-přihlášek.

V aplikaci je zobrazen přihlašovací formulář se dvěma vstupními poli k vyplnění. Prvním je Přihlašovací jméno, do něj se uvede přidělené uživatelské jméno. Do druhého pole Heslo se vepíše heslo a klikne se na tlačítko .

Další možností přihlašovacího formuláře je nastavení doby platnosti přihlášení, což je minimální doba neaktivity, po kterou zůstane uživatel v systému přihlášen i když po tuto dobu neprovedl v systému žádné operace. Implicitně je tato doba nastavena na jeden den, kliknutím na odkaz změnit je možné zvolit jinou hodnotu.

Maximální doba platnosti přihlášení může být vzhledem k uchovávání dat v mezipaměti až o 10 % zvolené doby delší, tj. pokud je nastavena doba do odhlášení na jednu hodinu, může být uživatel po uplynutí 65 minut stále přihlášen.

V případě ztráty přihlašovacích údajů lze využít odkaz generování nového hesla, který je umístěn na úvodní stránce systému e-přihlášek.

Pokud se po zadání správných přihlašovacích údajů opět otevře okno s přihlašovacím formulářem, pravděpodobně nemáte ve Vašem webovém prohlížeči povoleno ukládání tzv. cookies. Cookies umožňují jednoznačnou identifikaci uživatele a jejich povolení v prohlížeči je nutné k úspěšnému přihlášení do UIS. Webové prohlížeče mají použití cookies implicitně povoleno, ve většině případů není tedy nutné provádět žádné úpravy nastavení. Informace o tom, jak zkontrolovat nastavení cookies a případně jak jejich použití povolit, lze zobrazit po kliknutí na odkaz Návod k prvnímu přihlášení do UIS.

Při přihlašování se může prohlížeč dotázat na uložení hesla. Uložení hesla do prohlížeče nedoporučujeme zejména v případě, přihlašuje-li se uchazeč z počítače, který používá více osob. Heslo pak může být zneužito!