Jun 4, 2020   5:58 a.m.      Lenka        
University information system

Přehled kurzů


Aplikaci Přehled kurzů umožňuje zobrazit vyplacené dávky zahraničních stipendií a spravovat převodní kurzy pro jednotlivé dávky, případně jednotlivá stipendia. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stip-univ-p.

Po vstupu do aplikace je zapotřebí zvolit rozsah období, se kterým se má v aplikaci pracovat a potvrdí se tlačítkem požadované akce.

Tlačítko slouží pro zobrazení sestavy vyplacených dávek stipendií pro zvolené období. Pro každou dávku je zobrazen den výplaty, číslo účtu, ze kterého byla dávka vyplacena a zaevidovaný kurz, se kterým byla stipendia vyplacena. Pokud je zapotřebí pro danou dávku kurz změnit, zadá se nový kurz do pole Nový kurz a potvrdí se tlačítkem Upravit nebo smazat kurzy (dávka se neoznačuje!). Nový kurz bude nastaven pro všechna stipendia v dané dávce, kromě těch, která mají kurz nastaven individuálně. Ikona ve sloupci Sestava stipendií umožňuje zobrazit přehled stipendií vyplacených v příslušné dávce a individuální manipulaci s kurzy. Označením příslušné dávky a stisknutím tlačítka , dojde k vymazání kurzu pro celou dávku. Opětovné zadání kurzu pro dávku je možné pouze přes aplikaci Převod do banky.

Tlačítko slouží pro zobrazení sestavy vyplacených stipendií pro zvolené období. V sestavě je zobrazena identifikace příjemce, typ stipendia, datum výplaty, částka v cizí měně, přepočítaná částka v domácí měně a kurz, podle kterého byla částka v domací měně přepočítána. Primárně se kurz nastavuje pro celou dávku (viz výše v textu), aplikace však umožňuje i individuální nastavení kurzu pro jednotlivá stipendia. V takovém případě se u požadovaných stipendií vyplní pole ve sloupci Nový kurz a potvrdí se tlačítkem Upravit nebo smazat kurzy. Po stisknutí tlačítka se částka v domácí měně přepočítá podle nového kurzu.

Indiviuální nastavení kurzu pro jednotlivá stipendia má přednost před nastavením kurzu pro celou dávku. Případná změna kurzu pro celou dávku neovlivní individuálně nastavené kurzy neovlivní. Individuální nastavení kurzu lze odebrat označením příslušného stipendia a stisknutím tlačítka .