Jun 1, 2020   5:24 p.m.      Žaneta        
University information system

Portál obecných testů


Aplikace Portál obecných testů není vázána na předmět, ale na studijní období. K tvorbě obecných testů má přístup pouze uživatel s právem elis-ot-a.

E-testy umožňují vyučujícím vypsat test, který může být omezen na různé učebny, čas i studenty (např. vybraný zkušební termín), ale i naopak. Testy se generují z báze otázek, kterou si učitelé zakládají v aplikaci Testové báze. Testy mohou sestavovat (generovat) uživatelé, kteří mají přístup k testové bázi a tato báze je naplněna otázkami s možnými odpověďmi. Otázky musí být v kompletním stavu, jinak je nelze v testu použít. Otázky mohou být tematicky členěny ve složkách.

Typy obecných testů jsou:

 • rozřazovací test – používá se například pro rozřazování studentů do studijních skupin předmětu (sestavení znalostně konzistentních skupin). Typické u jazykových předmětů, kde je nutné rozdělit studenty podle jejich pokročilosti. Test navazuje na zápisy předmětů. Vygenerovaný test je vázán na předmět, je jeho atributem. Test má nastavenu vlastní bodovací stupnici. Jedná se o test pro masové využití;

 • test pro přijímací řízení – je určený uchazečům o studium na PEVŠ. Na jeho základě je zpracována přijímací zkouška;

 • uživatelský test – jeho použití se netýká studia. Například se může jednat o různé průzkumy či kontroly znalostí.

Založené testy se řadí v tabulce příslušné aplikace. Obsah tabulky lze omezit podle typu testu. Z menu se zvolí typ testu a klikne se na tlačítko . Pomocí ikon lze s jednotlivými testy provádět další operace. Význam jednotlivých sloupců tabulky:

 • Ozn. – zaškrtnutím pole a stisknutím tlačítka je možné označené testy smazat.

  Pozor, mazat jdou pouze testy, které ještě nejsou zveřejněny. Jedná se o nevratnou operaci!
 • Stav – vyjadřuje aktuální stav testu – proběhlý nebo právě probíhající test , test s určeným nebo neurčeným konáním .

 • Název – než se test studentům zveřejní, je možné jej měnit přes ikonu ve sloupci Upravit.

 • Typ – než je test studentům vypsán, je možné jej měnit ve sloupci Upravit.

 • Zveřejnit zadání – ikona umožňuje manuální zveřejnění a uzavření testů. Význam ikon je následující:

  • – test je uzavřen, studentům nepřístupný. Kliknutím na ikonu se test zveřejní.

  • – test je otevřen, studentům přístupný. Kliknutím na ikonu se znemožní zveřejnění testu.

 • Zveřejnit výsledky – ikona umožňuje manuální zveřejnění výsledků testu studentům, kteří test absolvovali. Význam ikon je následující:

  • – výsledky nejsou studentům zveřejněny. Kliknutím na ikonu se výsledky zveřejní.

  • – výsledky jsou zveřejněny. Kliknutím na ikonu se studentům výsledky testu skryjí.

 • Správce – uveden autor testu, který spravuje údaje o testu.

 • Vytvořeno – datum vygenerování testu.

 •  Správa – místo, kde jsou uvedeny základní informace o testu a další aplikace pro práci s testem.

 •  Termíny – aplikace pro určení času, místa a skupiny uživatelů testů.

 •  Náhled – zobrazení testu tak, jak jej vidí studenti při jeho zpracování.

 •  Výsledky – seznam výsledků testu jednotlivých studentů s možností zobrazení podrobností a tiskem souhrnu.

 •  Statistiky o testu – ikona poskytuje základní údaje o testu, podrobnější informace o složkách testu a o použitých otázkách. Současně se zmíněnými údaji je vždy zobrazen graf.

 •  Statistiky – porovnání – ikona umožňuje porovnat výsledků testů mezi sebou.

 •  Kopírovat – kliknutím na ikonu se zobrazí formulář pro založení nového e-testu vyplněný podle zvoleného testu. Vlastnosti testu lze upravit a doplnit další otázky.

 •  Upravit – ikona umožňuje provést změny v testu, formulář pro provedení změn je stejný jako je formulář pro vytvoření testu. Ikona se nezobrazuje v případě, že je test spuštěn nebo již proběhl.