Jun 1, 2020   6:15 p.m.      Žaneta        
University information system

Výsledky


Aplikace Výsledky testu zobrazuje zkoušejícímu seznam studentů, kteří test spustili, s jejich výsledky testu. Zobrazit lze podrobnosti testů, testy lze exportovat do souboru, dále lze prohlížet a hodnotit odpovědi otevřených otázek, prohlížet celý test a ručně upravovat přidělené body. Seznam je možné omezit na neodevzdané, odevzdané, nesplněnésplněné testy nebo podle počátečního písmene příjmení studentů kliknutím na písmeno abecedy uvedené nad seznamem. Seřadit ho lze sestupně nebo vzestupně podle příjmení, počtu získaných bodů, úspěšnosti a času odevzdání.

Seznam obsahuje jméno a příjmení studentů, identifikaci jejich studia, počet dosažených bodů, maximální možný počet bodů, úspěšnost studentů, výsledek (pokud má test definovánu stupnici) a přesný čas odevzdání testu. Pod seznamem je uvedena celková statistika testu.

  • Otevřené otázky – je možné individuálně vyhodnotit a případně vložit komentář přes ikonu ve sloupci Otevřené otázky.

  • Podrobnosti – kliknutím na ikonu lze zobrazit vyplněný test zvoleného studenta a jeho vyhodnocení. Kliknutím na ikonu v otevřeném testu se zobrazí pole pro korekci bodů, které studenti získali za jednotlivé otázky a celkových bodů. Ručně vložené body se přičítají k původně získaným bodům. Změny je nutné uložit tlačítkem umístěným v dolní části stránky. Kliknutím na ikonu lze test označit jako zkontrolovaný a vrátit se na seznam výsledků testu. U takto označeného testu je vyplněn údaj o čase kontroly ve sloupci Vyhodnocení zkontrolováno.

  • Zkontrolováno – kliknutím na ikonu se nastaví datum a čas ve sloupci Vyhodnocení zkontrolováno. Slouží vyučujícímu pro označení testů, které po automatickém vyhodnocení manuálně zkontroloval a případně provedl korekce.

Výsledky testů je možné exportovat ve formátu:

  • Excel – umožňuje další zpracování výsledků testu v tabulkovém editoru MS Excel.

  • PDF – soubor je možné vytisknout na kterékoliv tiskárně. Pro jeho otevření je nutné mít nainstalován například produkt Adobe Reader.

Při psaní testů studenty může dojít k technickým problémům, které mohou studentům znemožnit řádné odevzdání testu. Pokud k takovým problémům dojde, zůstanou práce těchto studentů nevyhodnocené. Pomocí tlačítka se provede vyhodnocení všech prací, které nebyly odeslány a vyhodnoceny. Vyhodnocení je nutné provést až ve chvíli, kdy již žádný student s daným testem nepracuje. Tlačítko pro vyhodnocení se zobrazuje pouze v případě, kdy pro daný test existuje nevyhodnocená práce a zadání testu není zveřejněné.