Jun 1, 2020   5:44 p.m.      Žaneta        
University information system

Zveřejnit zadání


Zadání se zveřejňuje nebo uzavírá pouze ručně v seznamu testů v příslušném sloupci. Obecně platí, že zveřejnění testu by měl vyučující provést až tesně před jeho psaním (např. až na učebně, kde jej budou studenti vypracovávat) a poté, co test dopíše a odevzdá poslední student, by měl vyučující zadání testu opět zneveřejnit. Rozhodně se nedoporučuje nechávat zadání testů zveřejněné trvale.

  • Zveřejnění zadání – kliknutím na ikonu ve sloupci Zveřejnit zadání se zadání testu zveřejní. V období, kdy je test zveřejněn a zobrazen, mohou studenti test spustit a vypracovat. Pokud je nastaven přesný čas konání testu, pak se po zveřejnění zadání test zpřístupní až v určenou dobu. Studenti se mohou vypracování testu věnovat maximálně po tuto dobu (například 60 minut). Po uplynutí času je test automaticky ukončen. Po celou dobu zpracování mohou studenti sledovat odpočítávání času na obrazovce monitoru. Test mohou odevzdat sami před vypršením časového limitu kliknutím na tlačítko . Pokud limit nevypršel nebo není stanoven, mohou se studenti k zpracování testu vrátit. Časový limit je možné studentům prodloužit v aplikaci Prodloužení času prací.

    Odevzdaný test je možné vrátit zpět k opakovanému vypracování přes aplikaci Zrušit práci. Zrušení práce by nemělo být pravidlem, aplikace by měla posloužit v individuálních případech, kdy studenti provedou technickou chybu při spuštění testu nebo dojde k jiné události, která znemožnila studentům práci dokončit a odevzdat.

  • Uzavření zadání – kliknutím na ikonu ve sloupci Zveřejnit zadání se studentům zamezí možnost spuštění testu. Pokud uplyne čas daný termínem testu, přestane se studentům test zobrazovat.

Studentům je test nabízen v Osobní administrativě v aplikaci Testy a zkoušení. Po jeho zveřejnění jsou jim o testu nabízeny základní informace, jako je název testu, jeho typ, doba trvání, jméno správce testu a případně poznámka uživatele. Studenti si test pro vypracování spouštějí sami, stejně jako by ho měli sami vypracovat a odevzdat. Skupina studentů, kterým je test přístupný, je dána nastavením termínu.