Oct 24, 2020   5:36 a.m.      Kvetoslava        
University information system

Katalog knihovny


Aplikace Katalog knihovny umožňuje vyhledávání publikací importovaných z knihovnického systému Panevropské vysoké školy. Význam jednotlivých polí formuláře je následující:

  • Fulltext – do pole je možné zadávat více slov oddělených mezerou, a to i z různých oblastí (např. lze zadat jméno autora, klíčové slovo, slovo z názvu publikace). Akceptována jsou slova s diakritikou nebo bez diakritiky. Pokud mají být dohledány publikace určitého autora, nechá se pole prázdné.

  • Hledat v – hledání řetězce vloženého do pole Fulltext bude probíhat v označených oblastech nebo jejich kombinacích, tj. v názvech publikací, autorech, klíčových slovech publikace, ISBN, v seznamu edicí, nakladatelů.

  • Pracoviště – zvolit lze dohledávání ze všech pracovišť nebo z jednoho označeného.

  • Typ dokumentu – druh publikace, z nichž se bude vyhledávat, například časopis, odborná kniha, skripta, výzkumná zpráva, závěrečná práce. Implicitně je zvolena položka všechny druhy publikací.

  • Jazyk publikace – jazyk, ve kterém byla hledaná publikace vydána.

  • Rok vydání – rok vydání publikace, lze ponechat volbu vše, nebo zvolit jeden či více roků (přidržením klávesy ALT nebo CTRL a postupným klikáním myší na zvolené roky).

  • Země vydání – země, kde byla hledaná publikace vydána.

  • Autor – jméno autora je dohledáváno pomocí našeptávače, hledat lze podle jednoho jména nebo lze zvolit více jmen autorů a následně zvolit, zda se mají dohledat publikace s alespoň jedním zde uvedeným autorem, nebo publikace, kde jsou autory všechny uvedené osoby. Autora lze z výběru odebrat kliknutím na ikonu .

  • Způsob zobrazení – seznam publikací lze zobrazit jako výpis publikací nebo tabulku četností podle druhu publikace a jednotlivých pracovišť (kliknutím na hodnotu počtu se zobrazí seznam publikací). V případě zobrazení tabulky četností lze v nabídce Formát tabulky četností zvolit formát výpisu.

  • Řadit dle – seznam publikací může být řazen podle názvu, autora, roku vydání, data přidání nebo poslední změny v evidenci publikace a dále podle různých nabízených kombinací kritérií. Symbol [N] u kritéria řazení znamená, že jeho hodnota je zvýrazňována jako nadpis odpovídající úrovně.

Při výpisu publikací jsou nalezené publikace zobrazeny v přehledové tabulce. Pro každý výsledek jsou uvedeny základní údaje, podrobnosti je možné zjistit po kliknutí na ikonu ve sloupci Podrobnosti.

Výstup aplikace lze pomocí tlačítka , které je umístěno pod výpisem, exportovat do souboru zvoleného formátu.