Oct 21, 2020   6:02 a.m.      Uršuľa        
University information system

Vyhodnocení evaluací


Aplikace Vyhodnocení evaluací umožňuje zobrazit bodové hodnocení jednotlivých pracovníků. Aplikace je přístupná:

  • zaměstnancům a vyučujícím - mohou prohlížet vlastní bodové hodnocení;
  • uživatelům, kterým je zpřístupněna některá z evidovaných skupin uživatelů - mohou prohlížet hodnocení pracovníků zahrnutých v této skupině;
  • uživatelům s oprávněním vv-eval-a - mohou prohlížet hodnocení pracovníků z pracoviště, pro které jim bylo oprávnění přiděleno.

Aplikace nabízí zobrazení bodového hodnocení osob v režimu:

  • uživatel – umožňuje zobrazení hodnocení pro konkrétní osobu nebo pro sama sebe. Přístup pro zobrazení hodnocení uživatelů je umožněn osobám s oprávněním vv-eval-a, kterým je v aplikaci zobrazeno vyhledávací pole, prostřednictvím kterého se dohledá požadovaný uživatel podle jména, ID nebo loginu a následně se zvolí varianta a způsob prezentace hodnocení;

  • skupina uživatelů – v aplikaci je zobrazen seznam všech skupin, v rámci kterých lze bodové hodnocení prohlížet. Kliknutím na ikonu ve sloupci Vybrat je zobrazeno bodové hodnocení všech uživatelů hodnocených v rámci zvolené skupiny. Tento režim je dostupný pouze uživatelům, kteří mají přístup k některé z definovaných skupin hodnocení.

Příslušný režim zobrazení hodnocení se volí výběrem záložky Uživatel nebo Skupina uživatelů v portálovém menu. Nemá-li uživatel ke skupinám přístup, portálové menu pro výběr režimu se nezobrazuje a automaticky je předvolen režim uživatel.

Hodnocení je možné zobrazit:

  • Stručně – pro jednotlivé části jsou zobrazena kritéria, počet bodů přidělených za jednotku a počet získaných bodů. Kliknutím na ikonu je možné zobrazit detailní informaci o způsobu výpočtu bodů daného kritéria a odkaz na aplikaci, kde lze doplnit záznamy. Pokud je v kritériu započítáno více jednotek, je jejich výčet umístěn pod ikonu (například seznam vedených bakalářských prací, seznam publikací v odborném časopise, členství v orgánu). Celé hodnocení lze exportovat do XLS souboru, který obsahuje seznam kritérií a přidělených bodů.

  • Podrobně – hodnocení je podrobně rozepsáno, obsahuje výčet započtených jednotek do jednotlivých kritérií, jejich bodová ohodnocení, na konci seznamu je uveden počet bodů za jednotlivé části a celkový počet dosažených bodů. Celý seznam lze exportovat do XLS a RTF souboru.

Související témata nápovědy