Oct 21, 2020   9:13 a.m.      Uršuľa        
University information system

Projektové kvóty


V aplikaci Projektové kvóty lze stanovit implicitní kvótu všem projektům a přidělit kvótu jednotlivým projektům k evidenci objektů v projektové knihovně. Je tak stanoven maximální objem dat, který může být vložen do knihovny objektů zvoleného projektu.

Implicitní kvóta se vkládá v jednotkách KiB přes ikonu Upravit implicitní kvótu pro projekt umístěnou nad seznamem projektů. Přidělena bude každému novému projektu. Nová kvóta bude vždy platná i pro stávající projekty, pokud bude snížena, nebude se z knihoven již založených projektů nic odmazávat.

Jednotlivým projektům lze přidělit jinou kvótu, než je implicitní. Projekt se dohledá podle názvu, doplní se velikost kvóty v KiB a uloží se. Pokud je dohledáno více projektů, vybere se jeden, stiskne se tlačítko , vyplní se hodnoty kvóty a formulář se uloží.

V seznamu projektů s individuálně přidělenou kvótou je uvedeno jméno správce projektu, stav řešení projektu, garantující pracoviště a velikost přidělené kvóty, kterou lze změnit přes ikonu ve sloupci Upravit. Individuálně přidělenou kvótu lze označenému projektu odebrat tlačítkem .