Oct 21, 2020   6:06 a.m.      Uršuľa        
University information system

Skupinové kvóty


Aplikace Skupinové kvóty umožňuje nastavit automatické přidělování kvót typickým skupinám uživatelů knihovny e-objektů, například všem uživatelům UIS, učitelům v aktuálním studijním období.

Přidělování probíhá prostřednictvím tzv. kvalifikátorů nebo parafikátorů, které dovolují definovat obecnou skupinu uživatelů, jejíž členové se mění podle aktuálních dat evidovaných v UIS, proto po přidělení kvóty není nutné sledovat seznam uživatelů. Například není-li osoba v aktuálním období učitelem, není zahrnuta do skupiny Učitelé v aktuálním období, jakmile v průběhu období začne vyučovat, bude do této skupiny automaticky zařazena.

Během provozu je možné jednotlivým skupinám velikost kvóty upravovat, nebo přidávat další skupiny uživatelů.

Seznam nastavených skupin uživatelů s kvótou je zobrazen v přehledové tabulce. U každé skupiny je uvedena velikost nastavené kvóty. Kvótu je možné upravit po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Kvóty pro příslušné skupiny je možné odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka .