19. 9. 2020  0:56      Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady        
Univerzitný informačný systém

Rozvrhové osy


Aplikace Rozvrhové osy slouží k vytváření a správě rozvrhových os. Ty určují začátky a konce jednotlivých vyučovacích hodin, které mohou být plněny rozvrhovými akcemi. V minimální konfiguraci musí existovat alespoň jedna osa globálně platná pro celou vysokou školu. K té lze následně přidávat další osy specifické například pro jednotlivé fakulty nebo místnosti. Aplikace je přístupná uživatelům s právem rozvrh-o (typicky pouze univerzitní integrátor).

Seznam všech evidovaných rozvrhových os je uveden v přehledové tabulce. Pro každou osu je zobrazen její název a stručný popis. Tyto údaje je možné editovat kliknutím na ikonu ve sloupci Upravit. Osy, které nebyly použity pro tvorbu rozvrhů je možné odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka .

Ikona ve sloupci Hodiny slouží ke správě vlastního složení rozvrhové osy, tedy ke správě začátků a konců jednotlivých vyučovacích hodin. Hodiny lze zadávat:

  • individuálně – prostřednictvím formuláře Přidání hodin osy, kde se z připravených polí vybere začátek a konec hodiny a do pole Délka vyučovací hodiny se zadá délka hodiny, která je směrodatná pro sestavy generované na základě rozvrhů (výkazy odučených hodin, učitelohodiny apod.). Hodnota bývá zpravidla 1;

  • hromadně – pomocí formuláře Hromadné přidávání hodin, kde se pomocí polí Rozsah oddo zvolí rozmezí, ve kterém se mají vygenerovat hodiny o délce stanovené v poli Délka hodiny s přestávkou mezi hodinami určenou polem Délka přestávky. Automaticky je dopočítáván údaj o délce vyučovací hodiny pro potřeby sestav.

    Formulář pro hromadné přidávání hodin je dostupný pouze u rozvrhových os, které nemají založeny žádné vyučovací hodiny.

Bez ohledu na zvolený způsob zadávání je výsledkem seznam hodin rozvrhové osy. V seznamu jsou zobrazeny údaje o začátku a konci každé hodiny a hodnota její délky. Tyto údaje je možné editovat kliknutím na ikonu ve sloupci Upravit. Nadbytečné hodiny je možné smazat jejich označením a stisknutím tlačítka . Editovat a smazat lze pouze takové hodiny osy, které dosud nebyly v rozvrzích použity.

Ikona ve sloupci Omezení umožňuje definovat oblast použití rozvrhové osy. Osu lze zpřístupnit konkrétní místnosti (učebně), všem místnostem budovy, areálu nebo místu studia (tyto položky jsou si vzájemně nadřízeny, lze tedy vybrat vždy maximálně jednu). Dále lze použití vymezit specifikací formy studia a pracoviště – v takovém případě bude osa přístupná pouze v rozvrzích daného pracoviště a formy studia. Pokud nemá osa definováno žádné omezení, není možné ji použít. Lze přidat také záznam bez omezení – taková osa je pak globálně platná pro všechny oblasti. Pole Priorita se využívá pro seřazení nabídky přípustných os místnosti v případě, že zadaná omezení umožňují v dané místnosti použití více os. Nižší číslo odpovídá vyšší prioritě. Nadbytečná omezení je možné odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka .