Oct 30, 2020   3:23 a.m.      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
University information system

Upomínky za neuhrazené financování


Aplikace Upomínky za neuhrazené financování umožňuje tvorbu a správu upomínek za neuhrazená rozhodnutí o platbě za financování studia. Počet a typ upomínek, které mohou být studentovi zaslány je dán nastavením systému. Konfiguraci provádí vývojový tým UIS. U každé upomínky je dále možné stanovit počet dní, po kterých lze studentovi upomínku vytvořit (konfiguraci provádí vývojový tým UIS). V případě první upomínky je tato doba vztažena k datu splatnosti rozhodnutí o financování. U druhé a dalších upomínek se tato doba vztahuje k vystavení upomínky předchozí. Například při nastavení první upomínky s 5 dny a druhé upomínky s 15 dny bude možné první upomínku studentovi vystavit nejdříve 5. den po uplynutí splatnosti daného rozhodnutí. Druhou upomínku pak bude možné vystavit až po 15 dnech od vystavení první upomínky. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním fin-upom.

Upomínky mohou být studentům zasílány:

  • e-mailem – zpravidla se využívá pro první upozornění studenta na neuhrazené závazky ve financování;

  • dopisem – z UIS je tisknut dopis, který je následně nutné zaslat studentovi.

Tvorba upomínek

Záložka Tvorba upomínek, jak už její název napovídá, slouží k tvorbě upomínek za neuhrazené financování studií. Po vstupu do aplikace se nejprve v zobrazeném formuláři zvolí druh upomínky, který má být vytvořen, případně stav a jazyk studia studentů a stiskne se tlačítko . Následně je zobrazen seznam studentů, pro které je možné danou upomínku vytvořit. V seznamu jsou zahrnuti studenti s neuhrazenými závazky po splatnosti, u nichž došlo k uplynutí počtu dní pro vystavení upomínky. Počet dní, po jejichž uplynutí je možné upomínku vystavit, společně se způsobem předání upomínky je uveden nad seznamem studentů. U každého studenta je v seznamu kromě jeho jména a identifikace studia uvedena i dlužná částka a datum její splatnosti. Ve sloupci Poznámka je uvedena poznámka k financování (eviduje se v atributech uživatele). Ikona ve sloupci Detail slouží k zobrazení podrobností o financování vybraného studenta.

Upomínky se vytvoří označením studentů ve sloupci Ozn., volbou jazykové varianty v poli Vytisknout v jazyce a stisknutím tlačítka . Jedná-li se o upomínku zasílanou elektronickou poštou, je zpráva s upomínkou ihned odeslána. V případě písemné upomínky je po stisknutí tlačítka vrácen soubor s jednotlivými dopisy.

Vytvořené upomínky

Záložka Vytvořené upomínky umožňuje prohlížet všechny vytvořené upomínky podle jejich druhů. V poli Upomínka je zvolí druh upomínky a stiskne se tlačítko zobrazit. V přehledové tabulce jsou následně zobrazeny všichni studenti, kterým byla tato upomínka vytvořena. Datum vytvoření upomínky je uvedeno ve sloupci Datum.