Sep 30, 2020   5:33 p.m.      Jarolím        
University information system

Evidence typů ocenění


ocenění

Evidence typů ocenění je aplikace pro sestavení číselníku typů ocenění, která jsou udělována studentům jako cena děkana, rektora, pochvalná uznání apod. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stup-p.

Nový typ ocenění se přidá přes formulář v úvodu aplikace, kde je zapotřebí vyplnit název ocenění a jeho popis a zvolí se, jaký podpis (rektora, děkana) má být na ocenění uváděn. Formulář se odešle stisknutím tlačítka . Nový typ ocenění se zobrazí v přehledové tabulce.

K nově založenému typu ocenění je nutné doplnit odůvodnění, tedy proč je studentům dané ocenění přiděleno. Tento důvod se tiskne na dokument předávaný studentům. Odůvodnění lze nastavit po kliknutí na ikonu ve sloupci Podrobnosti. V úvodu je zobrazena nabídka již evidovaných důvodů ocenění, přiřazených k jiným typům ocenění. Příslušné odůvodnění se k danému typu ocenění přidá po stisknutí tlačítka . V další části aplikace je pak připraven formulář pro založení nového důvodu ocenění. Zde se vyplní důvod udělení v slovenském a anglickém jazyce a potvrdí se tlačítkem . Součástí textu mohou být tzv. metaznaky, které budou automaticky nahrazeny příslušným textem, jakmile bude studentovi ocenění přiděleno. Metaznaky mohou být dva a mají následující tvar:

  • %zptyp_číslo pádu% – bude nahrazen za typ závěrečné práce v příslušném pádě, například zpracování %zptyp_2p% = zpracování diplomové práce. Čísla pádu mohou být 1p, 2p, 4p nebo 6p. Typ závěrečné práce se vkládá podle předmětu, který má student zapsán (Diplomová práce, Bakalářská práce apod.).

  • %zptitle% – bude nahrazen za název závěrečné práce vybraného studenta, například %zptitle% = Ekologický chov slepic.

Příklad celého důvodu: za vynikající zpracování %zptyp_2p % na téma %zptitle% = za vynikající zpracování bakalářské práce na téma Ekologický chov slepic.

Typ ocenění lze smazat do doby, než je přidělen alespoň jednomu studentovi. Ocenění se studentům přiděluje přes aplikaci Oceněn studenta ve Studijní evidenci.