Aug 5, 2020   10:28 a.m.      Hortenzia        
University information system

Externí vzdělávací instituce


externí vzdělávací instituce

Aplikace Externí vzdělávací instituce slouží pro evidenci a správu číselníku externích vzdělávacích institucí (EVI), které jsou používány v agendě doktorských studií. Aplikace je dostupná uživatelům s právem evidence-sekvenci-a.

Nový záznam lze do číselníku přidat pomocí formuláře v úvodu aplikace. Zde je nutné doplnit vyplnit kód a identifikaci instituce a její název v 1. a 6. pádu a zkratku. Volitelně je možné uvést adresu instituce. Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Údaje o externí vzdělávací instituci se používají v různých výstupních dokumentech (vysvědčení, dodatek diplomu, apod.). Vyplněním všech údajů v mateřském i anglickém jazyce se můžete vyhnout problémům při tisku těchto dokumentů.

Seznam všech evidovaných vzdělávacích institucí je uveden v přehledové tabulce. Implicitně jsou zobrazeny pouze údaje v národním jazyce. Další sloupce s překlady je možné zobrazit pomocí odkazu Skryté sloupce umístěného nad tabulkou. Opětovným kliknutím na tento odkaz budou sloupce znovu skryty. Hodnota ve sloupci Zrušeno udává, zda se jedná o zrušený záznam číselníku či nikoliv. Zrušené záznamy nejsou nabízeny v návazných agendách UIS a nelze je použít pro zakládání nových záznamů v těchto agendách. Prostřednictvím ikony ve sloupci Upravit lze údaje evidované o příslušné instituci upravit (opravit chybný tvar názvu, doplnit překlad), případně záznam nastavit jako zrušený.

Editace v žádném případě neslouží k přepisu jedné instituce na jinou!

Instituce, které nejsou v žádné z návazných agend použity, je možné odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka .