Oct 30, 2020   2:50 a.m.      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
University information system

Tisk rozvrhových kartiček


rozvrh!tisk kartiček

Aplikace Tisk rozvrhových kartiček slouží k tisku rozvrhových kartiček pro předměty zvoleného období. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním rozvrh-b.

Rozvrhové kartičky jsou lístečky s názvem a zkratkou předmětu, které se zasouvají při tvorbě rozvrhů do rozvrhových tabulí. Jsou součástí podkladů pro rozvrhovou komisi. Výška kartiček je konstantní, šířka je úměrná počtu hodin rozvrhové akce. Kartičky přednášek jsou od kartiček pro cvičení odlišeny orámováním kolem zkratky předmětu.

Po vstupu do aplikace a výběru pracoviště je zobrazen seznam následujících období. Tisk kartiček se provede kliknutím na ikonu ve sloupci Upravit.

Aby bylo možné rozvrhové kartičky pro předmět tisknout, musí být předmět zahrnut v katalogu předmětů příslušného období. Dále musí být provedeno nastavení příslušných atributů předmětu:

  • Délky přednášek - definuje počet a délky jednotlivých kartiček pro přednášky předmětu;

  • Délky cvičení - definuje počet a délky jednotlivých kartiček pro cvičení předmětu;

  • Text na rozvrh. kartičce - umožňuje zadat alternativní název předmětu, který se má vytisknout na kartičce. Používá se např. u předmětů s příliš dlouhým názvem. Není-li nastaven, tiskne se název předmětu;

  • Barva rozvrh. kartičky - umožňuje rozdělit kartičky předmětů do skupin. Pro jednotlivé skupiny je pak při tisku možné použít různobarevné papíry.

    Pro snadnější orientaci v barvách má každá strana sestavy kartiček v záhlaví vložen text s označením barvy.

Jednotlivé atributy lze ručně nastavit v editaci atributů předmětu v aplikaci Editace katalogu předmětů. Atributy Délky přednášekDélky cvičení je možné k předmětům nastavit hromadně přes aplikaci Počítání skupin z výsledků registrací na základě výsledků z registrací, resp. dle nastavení atributů předmětu Odhad přednášek, Odhad cvičeníDotace hodin.