May 29, 2020   2:47 a.m.      Vilma        
University information system

Hromadné zpracování závěrečných prací


Aplikace Hromadné zpracování závěrečných prací slouží k zobrazení všech závěrečných prací u kterých je potřeba schválit návrh licenční smlouvy, potvrdit doložení papírové podoby čestného prohlášení nebo si zobrazit informace o odeslání do CRZP. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Návrhy licenčních smluv ke schválení

Záložka Návrhy licenčních smluv ke schválení zobrazuje všechny odevzdané závěrečné práce, které mají v licenční smlouvě nastvenu odkladnou lhůtu větší než 12 měsíců a je tedy nutné tuto lhůtu schválit či zamítnout.

Každý řádek sestavy obsahuje typ a název práce a jméno autora, dále je možné zobrazit vedoucího práce a identifikaci studenta. Ve sloupci Odklad je uvedena odkladná lhůta zveřejnění práce navržená autorem, sloupec Důvod pak obsahuje odůvodnění odkladu. Návrhy odkladné lhůty je možné hromadně schválit zatržením políčka ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka . Návrhy je rovněž možné hromadně zamítnout jejich označením a stisknutím tlačítka , avšak při zamítnutí je nutné navrhnout novou odkladnou lhůtu do pole ve sloupci Návrh odkladu.

Seznam čestných prohlášení

Prostřednictvím záložky Seznam čestných prohlášení je možné provádět hromadné potvrzení doložení papírové podoby čestného prohlášení o vydání práce.

Aplikace poskytuje seznam všech závěrečných prací, u kterých autor čestné prohlášení vyplnil. Seznam je možné omezit podle typu a stavu práce a stavu doložení papírové podoby prohlášení. U každé práce jsou uvedeny základní údaje jako autor, vedoucí a její název. Ve sloupci Čestné prohlášení o vydání práce jsou pak uvedeny jednotlivá prohlášení o vydání práce, které autor k práci zaevidoval. Nachází-li se práce ve stavu aktuální práce, je možné jednotlivá prohlášení označit a pomocí tlačítka provést hromadné potvrzení shody papírové verze prohlášení s elektronickou.

Informace o odeslání do CRZP

Záložka Informace o odeslání do CRZP slouží k zobrazení informací o stavu odeslání závěrečných prací do CRZP, společně s informacemi o vložení posudku a uzavření návrhu licenčních smluv.

Aplikace zobrazuje seznam závěrečných prací dle pracovišť, na kterých jsou tyto práce vedeny. Seznam je možné dále omezit pomocí formuláře v úvodu stránky. Každý řádek seznamu obsahuje informace o jedné práci. Zobrazovány jsou základní údaje jako typ a název práce, jméno autora a vedoucího, apod. Sloupec Obhajoba obsahuje výsledek obhajoby práce u státní zkoušky a datum, kdy byla práce obhájena. Ve sloupci Autor posudku jsou uvedeny informace o posudcích práce, stavu jejich vložení a uzavření návrhu licenční smlouvy. Sloupec Posláno do CRZP pak zobrazuje informace o stavu odeslání práce, posudků a licenčních smluv do CRZP.