Oct 30, 2020   2:03 a.m.      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
University information system

Finanční přehledy poplatků


Aplikace Finanční přehledy poplatků poskytuje agregovaný pohled na poplatky vytvořené v souvislosti s průběhem studií studentů a přihláškami uchazečů. Aplikace umožňuje vytvářet finanční přehledy podle nejrůznějších kritérií dle aktuálních potřeb vedení vysoké školy s možností prohlížení agregovaných dat až na jednotlivá rozhodnutí a skutečné platby. Vzhledem k citlivosti poskytovaných údajů je aplikace dostupná pouze uživatelům s právem fin-ekon.

Po vstupu do aplikace je zobrazeno portálové menu se záložkami, prostřednictvím kterých je možné přepínat mezi agendou poplatků spojených se studiem a agendou poplatků za přihlášky. Podrobnosti o jednotlivých agendách naleznete níže.

Financování a poplatky

Záložka Financování a poplatky umožňuje vytvářet přehledy poplatků spojených se studiem (např. poplatek za studium, výrobu karty, vystavení potvrzení, apod.). Prostřednictvím připraveného formuláře se nejprve nadefinují parametry sestavy a stiskne se tlačítko . Zobrazená sestava poskytuje přehled všech předepsaných poplatků, ke každému poplatku jsou v jednotlivých sloupcích uvedeny informace o finančních částkách. Význam sloupců je následující:

 • Požadováno – celková částka vyměřená pro daný poplatek;

 • Zaplaceno – celková částka přijatá na úhradu poplatku daného druhu. Představuje součet částek ve sloupcích Zcela zaplacenoČástečně zaplaceno;

 • Zcela zaplaceno – celková částka kompletně uhrazených rozhodnutí;

 • Počet osob – počet osob, které spadají do kategorie Zcela zaplaceno;

 • Částečně zaplaceno – celková částka částečně uhrazených rozhodnutí;

 • Počet osob – počet osob, které spadají do kategorie Částečně zaplaceno;

 • Nezaplaceno po splatnosti – součet všech rozhodnutí, které dosud nebyly uhrazeny a jejichž doba splatnosti uplynula;

 • Nezaplaceno před splatností – součet všech rozhodnutí, které dosud nebyly uhrazeny a jejich doba splatnosti dosud neuplynula;

 • Přeplatek – celková částka přijatá nad rámec vyměřených poplatků.

  Vznik přeplatku může být v mnoha případech signálem špatného spárování plateb, k němuž nejčastěji dochází špatným zadáním platby ze strany studenta (např. chybné zadání variabilního symbolu, úhrada více rozhodnutí společnou platbou, apod.). Je proto vhodné věnovat vzniklým přeplatkům zvýšenou pozornost.

Celkové částky zobrazené v jednotlivých sloupcích slouží rovněž jako odkaz a umožňují zobrazit podrobný seznam všech studentů, kteří do dané kategorie spadají. Seznam studentů je možné dále filtrovat pomocí formuláře umístěného nad tímto seznamem. Ikona ve sloupci Detail umožňuje přejít do aplikace Financování studia.

E-přihlášky

V záložce E-přihlášky je možné vytvářet přehledy poplatků spojených s elektronickými přihláškami.

Při tvorbě sestavy se nejdříve prostřednictvím připraveného formuláře nadefinují parametry sestavy a následně se stiskne tlačítko . Zobrazená sestava poskytuje finanční přehled pro všechny přihlášky, které vyhovují zadaným parametrům. Pro přehlednost jsou přihlášky rozděleny do skupin podle stavu převodu a kompletnosti.

Ke každé skupině jsou v jednotlivých sloupcích uvedeny informace o finančních částkách. Význam sloupců je následující:

 • Požadováno – celková požadovaná částka tvořená součtem poplatků za všechny podané přihlášky;

 • Zaplaceno – celková výše přijatých úhrad za přihlášky ke studiu;

 • Nezaplaceno – celková výše dosud nerealizovaných plateb;

 • Přeplatek – celková výše částka přijatá nad rámec vyměřených poplatků.

Částky zobrazené v jednotlivých sloupcích slouží rovněž jako odkaz a umožňují zobrazit podrobný seznam všech uchazečů, kteří do dané kategorie spadají. Seznam uchazečů je možné dále filtrovat pomocí formuláře umístěného nad tímto seznamem.