Jun 3, 2020   4:58 p.m.      Karolína        
University information system

Evidence bankovních spojení


Aplikace Evidence bankovních spojení slouží k založení nových bankovních spojení a k hromadné evidenci všech bankovních spojení studentů. Aplikace je přístupná uživatelům s právem stud-e nebo banka-a.

V horní části aplikace je umístěn formulář pro vložení nového bankovního spojení. Nejprve se dohledá jméno studenta, poté se zvolí účel bankovního spojení (běžná stipendia nebo zahraniční) a uvedou se údaje o účtu a vlastníkovi (jednotlivá pole formuláře jsou vysvětlena v nápovědě k aplikaci Evidence bankovních spojení). Vyplněné údaje se potvrdí stisknutím tlačítka .

Všechna vložená bankovní spojení se řadí v tabulce a jsou abecedně seřazena podle jmen studentů. Nad tabulkou je umístěna lišta pro postupné zobrazení seznamu studentů a jejich účtů. Seznamu účtů všech studentů se zobrazí kliknutím na znak *. Uvedeno je jméno uživatele, pro kterého je bankovní spojení evidováno, účel užití bankovního spojení, vlastní číslo účtu a měna. Další údaje lze zobrazit pomocí odkazů nad seznamem. Ve sloupcích OdkdyDokdy může být uvedeno období platnosti bankovního spojení pro daný účel použití (není-li uvedeno, je platnost neomezená). Přes ikonu ve sloupci Upravit účel lze pro zvolené bankovní spojení přidat nebo odebrat účel užití, případně omezit platnost bankovního spojení pro zvolený účel.

Ve sloupci Již evidována jsou uvedeny informace o použití příslušného účtu. U neaktivních účtů je prováděna kontrola zadaných stipendií. Jsou-li na neaktivní účet zadána stipendia určená k výplatě, je ve sloupci zobrazeno varování, které slouží jako odkaz do aplikace Zadávání stipendií, kde je možné provést úpravy příslušných záznamů.

Ikona ve sloupci Upravit umožňuje editovat číslo účtu (pouze pokud účet nebyl použit pro výplatu), doplnit adresu majitele účtu nebo poznámku.

Pokud ještě nebylo na účet vyplaceno stipendium, lze jej smazat jeho označením a kliknutím na tlačítko . Bylo-li v minulosti na účet stipendium přes UIS vyplaceno, lze účet pouze deaktivovat, nikoliv smazat.