4. 8. 2020  12:40      Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej        
Univerzitní informační systém

Zobrazování chyb při zápisu


zápisy!zobrazení chyb

Aplikace Zobrazení chyb v zápise poskytuje kontrolní nástroj pro studijní proděkany. Zobrazuje chyby v zápisech potvrzené jednotlivými studijními referentkami a osobami, které prováděli zápis studentů v UIS, pro jednotlivá studijní období. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-kontrola-a.

Po vstupu do aplikace jsou zobrazena jména osob, které potvrdily zápis studentů s chybami. Kliknutím na ikonu ve sloupci Prohlížení se zobrazí jejich seznam. V seznamu jsou uvedena jména studentů se seznamem chyb, které byly uvedeny při zápise v zápisovém archu (uložené údaje se zde neaktualizují, pozdější změny se nepromítají). Údaje o chybách jsou do logu ukládány generují při samotném zápise. Chyby zápisu se ukládají v textové podobě a pouze v mateřském jazyce systému. Přes ikonu ve sloupci Studijní evidence lze přejít do Studijní evidence příslušného studenta.