Oct 29, 2020   10:49 p.m.      Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra        
University information system

Sazebník poplatků za studium


Aplikace Sazebník poplatků za studium slouží ke správě sazebníku poplatků spojených se studiem, podle kterého jsou studentům generovány částky pro rozhodnutí o financování. Vzhledem k závažnosti evidovaných údajů je aplikace dostupná výhradně uživatelům s právem fin-sazebnik.

Sazebník poplatků je tvořen jednotlivými záznamy – sazbami. Při automatickém výpočtu poplatků za studium UIS vybere vždy nejrelevantnější sazby na jejichž základě určí výšku i časovou posloupnost jednotlivých poplatků pro každé studium, které má dle aktuálního nastavení povinnost hradit poplatek. Seznam zobrazených sazeb je možné omezit pomocí připraveného filtru.

Sazebník je třeba kompletně naplnit a zkonfigurovat v dostatečném předstihu před začátkem každého univerzitního období a to založením nových sazeb nebo jejich zkopírováním z předcházejících období. Prostřednictvím ikony je možné editovat vybranou sazbu. Ikona je zobrazována pouze u sazeb, které dosud nebyly použity v žádných poplatcích. Stejné pravidlo je uplatněno při odebírání sazeb. Ikona ve sloupci Založit podle umožňuje vytvoření nové sazby kopií z již existující s úpravou parametrů nové sazby. Nový záznam se do sazebníku přidá kliknutím na odkaz Přidání nového záznamu do sazebníku, nacházející se v nápovědném textu v úvodu aplikace.

Nové záznamy lze zakládat pouze pro nezrušené typy poplatků.

Po kliknutí na odkaz Přidání nového záznamu do sazebníku se zobrazí nabídka výběru typu poplatku. Zde je třeba zvolit typ poplatku a stisknout tlačítko . Následně je zobrazen formulář pro založení nové sazby. Formulář je zobrazován ve zjednodušené podobě v závislosti na položkách uplatněných ve stávajících sazbách. Úplná podoba formuláře se zobrazí po kliknutí na odkaz Zobrazit všechny položky. Kliknutím na název položky je možné zobrazit doplňující komentář vysvětlující její význam. Čím více omezujících podmínek je vyplněno, tím je daná sazba specifičtější a bude použita pro menší skupinu studentů. Vyplněný formulář se odešle tlačítkem . Pokud již v daném univerzitním období existují vypočtené poplatky, není možné nové sazby do sazebníku zadávat.

Nové typy poplatků lze přidávat v aplikaci Evidence typů poplatků.