Aug 14, 2020   10:13 p.m.      Mojmír        
University information system

Zkušební zprávy


Zkušební zprávy vyplňují zpravidla zkoušející předmětů, nebo jejich garanti. Studijním referentkám poskytuje aplikace Zkušební zprávy nástroj k hromadnému doplnění hodnocení (zkoušek a zápočtů) studentů jednotlivých předmětů. Individuální doplnění hodnocení předmětů je možné ve Studijní evidenci jednotlivých studentů.

Podle nastavení atributů období (nastavuje systémový integrátor fakulty) vkládají studijní referentky známku pod svým jménem nebo pod jménem garanta předmětu (není příliš žádoucí). Atributy období, které je nutné v aplikaci Evidence studijních období nastavit, jsou Starý režim zkušebních zprávReferentky vkládají výsledky jako vyučující předmětu.

Po vstupu do aplikace je nabídnuta možnost zadání hodnocení předmětu, automatické vložení hodnocení, tisk zkušební zprávy a její zobrazení. Před výběrem operace, které se provede stisknutím příslušného tlačítka, je nutné zvolit správné studijní období – menu implicitně nabízí aktuální období. V dalším kroku všech operací se zvolí předmět a následně skupina studentů, se kterou se bude dále pracovat. Skupina studentů se volí pomocí filtrů, jež umožňují seznam studentů omezit podle studijního programu, zaměření, formy studia, místa studia a způsobu výuky (normální, konzultační, mimosemestrální). Nastavení filtrů lze podle potřeby kombinovat nebo u všech zvolit možnost bez omezení. Pokud existuje více způsobů ukončení předmětu, pak se nabídne menu pro zvolení jednoho z nich.

Zobrazený seznam studentů pak ještě lze omezit na skupinky podle počátečního písmene příjmení studentů kliknutím na písmeno v abecedě uvedené nad seznamem. Kliknutím na znak * se zobrazí všichni studenti, kteří vyhovují nastavenému filtru. Kliknutím na jméno studenta se otevře jeho studijní evidence (tuto stránku doporučujeme otevřít v novém okně prohlížeče).

Zadávání hodnocení předmětu

Umožňuje zadávat hodnocení zvoleného předmětu podle způsobu jeho ukončení (zápočet, zkouška). Hromadné vyplňování zkušební zprávy je možné usnadnit zadáním data do pole Datum. Toto datum se po stisknutí tlačítka uloží ke každé vložené známce nebo zápočtu. Po vyplnění známek nebo zápočtů a před opuštěním stránky je vždy nutné stisknout tlačítko.

Způsob hodnocení předmětu a příslušná stupnice hodnocení je uvedena nad seznamem studentů.

Vyplnění zkušební zprávy:

 1. Informace o způsobu ukončení předmětu (zkouška, zápočet) je umístěna v nápovědném textu spolu se stupnicí hodnot, které je možné vkládat.

  V návodu jsou názorně uvedeny možnosti při vyplňování zkušební zprávy. Vždy je uvedeno původní zobrazení, průběžné zobrazení při vyplňování a výsledné zobrazení po uložení zprávy.
 2. Hodnoty ukončení je možné do pole sloupce T1, T2 atd. vepisovat velkými i malými znaky. Společně s hodnocením se vkládá i datum splnění předmětu. Není-li datum vloženo ani předvyplněno v poli Datum, uloží se aktuální datum. Není-li vložena žádná známka, je záznam ignorován a pole pro vložení známky zůstane prázdné.

  Pokud se vyplní pole v záhlaví tabulky umístěné pod názvem sloupce, pak je vložená hodnota (známka, datum) uložena podle zvolené možnosti, tedy do všech polí, pouze do prázdných nebo se z polí vymaže.
 3. Známku lze smazat i s datem jejího udělení tak, že se smaže její původní hodnota a nahradí se řetězcem xx. Po uložení zkušební zprávy je známka odstraněna.

 4. Hodnotu známky lze přepsat vepsáním znaku x a známky, například xB.

  Kliknutím na odkaz umístěný nad seznamem studentů lze zobrazit nebo skrýt doplňující informace, jako je identifikační číslo studenta, identifikační číslo studia, identifikace studia, jméno osoby, která údaje změnila, a datum poslední změny.
 5. Smazání známky bez vložení uvedeného řetězce nebo změna známky bez uvedeného znaku není akceptována. Tento způsob mazání a změn známek zamezuje způsobení nechtěných změn ve zkušební zprávě.

 6. Veškeré změny nebo vložení nového hodnocení je nutné před opuštěním stránky nebo před změnou výběru studentů potvrdit kliknutím na tlačítko .

Automatické doplnění hodnocení předmětů

Součástí menu pro výběr předmětu je tlačítko , jehož stisknutím automaticky se do zkušební zprávy doplní hodnocení nedostavil se všem studentům daného předmětu, kteří se nedostavili ani na jeden zkušební termín nebo nemají zapsané ukončení (známku nebo zápočet). Doplnění se provede ihned. V případě automatického doplnění hodnocení se volba skupiny studentů neprovádí.

Tisk zkušebních zpráv

Umožňuje vytisknout zkušební zprávu zvoleného předmětu pro všechny studenty předmětu nebo pro zvolenou skupinu.

Zobrazení zkušebních zpráv

Umožňuje zobrazit obsah zkušební zprávy s hodnocením všech nebo jen vybraných studentů. Seznam obsahuje všechny pokusy a jejich výsledky, které studenti k úspěšnému ukončení předmětu využili. Přehled lze omezit podle počátečního písmene příjmení studentů kliknutím na abecedu nad seznamem. Kliknutím na jméno studenta se zobrazí stránka s jeho studijní evidencí, kliknutím na jméno zkoušejícího se otevře jeho osobní stránku v aplikaci Lidé na PEVŠ. Seznam lze exportovat do MS Excel.