13. 8. 2020  7:58      Ľubomír        
Univerzitný informačný systém

Evidence příplatků doktorandů


Aplikace Evidence příplatků doktorandů slouží ke správě částek příplatků pro studenty doktorského studia. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stipendia-phd.

Nový záznam je možné přidat prostřednictvím formuláře v úvodu aplikace. Zde se z nabídky zvolí typ příplatku, zadá se výše částky a měna a stanoví se období, pro které je poplatek platný. Pro neomezenou platnost se pole Platnost do ponechá nevyplněné. Vyplněné údaje se uloží stisknutím tlačítka .

Seznam všech evidovaných příplatků je zobrazen v přehledové tabulce. U každého příplatku je uveden jeho druh, výše částky a období platnosti příplatku. Nemá-li příplated nastaveno datum ve sloupci Platnost do, je možné jej editovat po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Zde je možné termín ukončení platnosti příplatku nastavit. Seznam je možné omezit podle druhu příplatku.

Evidované příplatky lze odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka odebrat. Odebrané příplatky nejsou smazány z databáze, pouze je u nich nastaven příznak zrušení. Zrušené příplatky není možné přiřazovat studentům.