Jun 5, 2020   11:48 p.m.      Laura        
University information system

Evidence výše stipendií doktorandů


V aplikaci Evidence výše stipendií doktorandů se nastavují stupnice platových tarifů, které jsou využívány pro výpočet stipendií studentů doktorského stupně studia. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stipendia-phd.

Novou stupnici lze zaevidovat pomocí formuláře v úvodu aplikace, kde je zapotřebí vyplnit název stupnice, termín, od kdy bude stupnice platit a zvolit měnu, ve které budou částky stipendií zadávány. Zadané údaje se potvrdí stisknutím tlačítka . Současně se založením nové stupnice dojde k ukončení aktuálně platné. Termín platnosti do se vkládá automaticky podle počátku platnosti nové platové stupnice.

Stupnice je vždy platná pro celou vysokou školu.

Seznam všech evidovaných stupnic platových tarifů je zobrazen v přehledové tabulce. U každé stupnice je uveden její název a období, ve kterém stupnice platila. Nejnovější stupnice nemá konec platnosti uveden. Tuto stupnici je možné editovat po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Částky pro jednotlivé platové stupně a třídy se evidují ve formuláři pod ikonou ve sloupci Výše stipendií. Částky je možné průběžně měnit, při výpočtu stipendia doktorandovi je vždy použita částka dle aktuálně platné stupnice. Zadávání a změna částek je možná pouze pro nejnovější stupnici, u ostatních lze částky pouze prohlížet.

Při editaci datumu, od kterého platí aktuální stupnice, dojde automaticky k posunu data konce platnosti stupnice předcházející tak, aby obě stupnice bez přerušení navazovaly.

Stupnici bez zadaných částek je možné odebrat jejím označením ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka . Odebrat lze pouze nejnovější stupnici, po jejím odebrání vejde v platnost stupnice předcházející.