1. 10. 2020  15:44      Arnold        
Univerzitný informačný systém

Hromadná změna kreditů u zapsaných předmětů


Aplikace Hromadná změna kreditů u zapsaných předmětů se používá ve výjimečných případech, kdy je studentům zapsán předmět s nesprávným počtem kreditů a je zapotřebí počet kreditů hromadně změnit. Aplikace je přistupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Po vstupu do aplikace se zvolí studijního období, ve kterém se má změna kreditů provést a následně se z nabídky předmětů zvolí předmět k překreditování.

Volbou předmětu je zobrazen seznam všech studentů, kteří mají daný předmět zapsaný (zohledněn je pouze stav řádný zápis, ostatní stavy zápisu předmětu zahrnuty nejsou). U každého studenta je uvedeno studium, zapsané ukončení předmětu a počet kreditů. Pod seznamem studentů je zobrazeno pole, kam se vloží nová hodnota kreditů. Stisknutím tlačítka se provede změna hodnoty kreditů u všech vybraných (zatržených) studentů na novou hodnotu.

Individuální změnu kreditů u studovaného předmětu je možné provést v aplikaci Výsledky předmětu, která je dostupná z aplikace Studované předměty.