May 26, 2020   7:17 a.m.      Dušan        
University information system

Hromadný tisk výkazu o studiu (V7)


Aplikace Hromadný tisk výkazu o studiu (V7) umožňuje hromadný tisk sestavy s výsledky studia V7. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p.

Individuální tisk sestavy V7 je možný v tisku dokumentů ve Studijní evidenci.

Po vstupu do aplikace a výběru správného studijního období se zobrazí formulář, prostřednictvím něhož se specifikuje skupina studentů, pro které se má sestava vytisknout. Po stisknutí tlačítka se zobrazí seznam studentů, kteří splňují zadaná kritéria. V seznamu se označí studenti, kterým se má sestava skutečně vytisknout. Pro hromadný výběr jsou k dispozici tlačítka na konci seznamu.

Před vlastním tiskem lze pomocí zobrazených možností specifikovat parametry tisku sestavy. Jazyk, ve kterém má být sestava tištěna se zvolí z nabídky Jazyk sestavy. Další volbou lze do sestavy vypisovat větu Student složil všechny zkoušky předepsané učebním plánem.. Zatržením volby Nezařazovat podpis děkana bude v sestavě vytištěno jméno děkana, místo něj bude ponecháno prázdné místo pro podpis referentkou. Zatržením volby Zařadit pouze úspěšně ukončené předměty budou do sestavy zahrnuty pouze úspěšně ukončené předměty. Není-li volba zatržena, vytisknou se všechny předměty včetně neúspěšně ukončených a neukončených. Stisknutím tlačítka dojde k vytištění sestav V7 pro označené studenty dle zvolených parametrů.