May 29, 2020   4:02 a.m.      Vilma        
University information system

Prostupnost programů


Aplikace Prostupnost programů umožňuje definovat návaznost mezi po sobě jdoucími stupni studia, například návaznost magisterského studijního programu na bakalářský studijní program, nebo kombinaci program a zaměření. Na základě předem definované prostupnosti mohou uchazeči o studium během přijímacího řízení získat extrabody, jež je zvýhodní oproti uchazečům, kteří podmínku předchozího studia na definovaném programu nesplňují. V přijímacím řízení se definuje pro typ přijímací zkoušky. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním program-e.

Prostupnosti se definují pro každé univerzitní období, lze je definovat napříč vysokou školou. Pokud se budou v následujícím roce využívat stejné prostupnosti, pak je možné je zkopírovat z aktuálního nebo minulého období. Nejprve se zvolí období, do kterého se bude kopírovat, a pak se stiskne tlačítko . Tlačítkem je možné označené záznamy smazat.

Nová prostupnost se definuje přes formulář pod ikonou Založit novou prostupnost . Zde se postupně volí stupeň základního programu, základní program a navazující program. Volba stupně a základního programu se provede kliknutím na ikonu . Navazující program nebo programy se zvolí ze seznamu, jež obsahuje všechny programy a zaměření celé vysoké školy. Posledním úkonem je potvrzení zvolené návaznosti tlačítkem .

Prostupnost se definuje pro program, případně zaměření samostatně. Při nezadaném zaměření neplatí definice pro všechny zaměření daného programu! V tomto případě se jedná o definici určenou pro studia čistě na programu.