May 29, 2020   1:58 a.m.      Vilma        
University information system

Tisk imatrikulačních listů


Aplikace Tisk imatrikulačních listů se využívá k tisku imatrikulačních listů, které studenti obdrží po slavnostním složení imatrikulačního slibu při nástupu do studia. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-p.

Imatrikulační listy je možné tisknout individuálně pro jednotlivé studenty, nebo hromadně pro skupinu studentů. Způsob tisku se volí ze zobrazené nabídky a potvrzuje stisknutím tlačítka .

Hromadný tisk

Při hromadném tisku se zvolí kritéria pro výběr skupiny studentů, kterým se má imatrikulační list vytisknout. Výběr může být omezen na typ studia, studijní program, zaměření a formu, dále lze vybrat skupinu studentů, kterým nebyl, nebo naopak již byl imatrikulační list vytištěn. Datum imatrikulace je implicitně nastaveno na aktuální datum, datum nástupu na školu je nastaveno na 1. 1. nebo 1. 7. aktuálního roku. Data lze změnit výběrem z nabídek. Stisknutím tlačítka se zobrazí seznam studentů vyhovujících zadaným kritériím. Tlačítkem se vytisknou imatrikulační listy všem studentům označeným studentům.

Pokud je nutné tisknout imatrikulační listy pro velkou skupinu studentů, doporučujeme provádět tisk po sto kusech. Tisk listů po více kusech se nemusí zdařit. Ve filtru pro omezení seznamu studentů se v nabídce Omezení tisku zvolí možnost zatím nevytištěny. Po sestavení seznamu studentů pro tisk se tlačítkem odznačí všichni studenti. Následně se tlačítkem se označí první skupina a tlačítkem se provede tisk. Následně se kliknutím na odkaz Aktualizovat seznam stránka se seznamem zaktulizuje a vytištění studenti budou ze seznamu vyřazeni. Pro tisk další skupiny se tento postup zopakuje.

Individuální tisk

Při individuálním tisku imatrikulačního listu se přes vyhledávací pole dohledá student, kterému se má list vytisknout, a vloží se skutečné datum imatrikulace. Stisknutím tlačítka se pro zvoleného studenta vytiskne imatrikulační list. Je-li dohledáno více studentů, musí se před tiskem jméno jednoho z nich označit.