May 29, 2020   9:19 p.m.      Vilma        
University information system

Prohlížení logu studovaných předmětů


Aplikace Prohlížení logu studovaných předmětů zobrazuje operace, které student prováděl při registraci, zápise a při změnách v zápise s jednotlivými předměty. Do aplikace mají přístup uživatelé s právem stud-predm-log-a.

Podle oblastí, pro které jsou operace studenta sledovány je aplikace rozdělena do záložek:

  • Zaregistrované předměty - zobrazuje přehled předmětů a operací, které student s předměty vykonal během registrací;

  • Zapsané předměty - zobrazuje přehled předmětů a operací, které student s předměty vykonal během zápisů;

  • Výsledky předmětů - zobrazuje přehled udělených výsledků z jednotlivých předmětů a operace s nimi.

Práce v jednotlivých záložkách je totožná. Z nabídky Období se zvolí studijní období, pro které se má log operací zobrazit. V položce Operace lze zvolit, jaké operace studenta mají být ve výpisu zobrazeny. Volba se potvrdí stisknutím tlačítka .

Po stisknutí tlačítka je zobrazen seznam operací s předměty zvoleného období, resp. s jejich výsledky. Ve sloupci Oper. je pomocí ikon rozlišeno, zda se jedná o přidání, odebrání nebo nebo aktulizaci záznamu. V případě aktualizace jsou změněné hodnoty tučně zvýrazněny. Dále je uvedeno, kdo a kdy změnu provedl. Prostřednictvím ikony ve sloupci Podrobnosti lze přejít do aplikace Zobrazení zaznamenaných událostí, kde lze zobrazit podrobnosti o dané operaci uživatele.

Pro registrované/zapsané předměty je zobrazena i druhá tabulka se seznamem změn atributů předmětu (např. volba rozvrhové akce, jazyk studia, místo studia apod.). Rovněž je uvedeno, kdo a kdy změnu provedl a ikona pro zobrazení podrobností o operaci uživatele.