Oct 25, 2020   6:10 p.m.      Aurel        
University information system

Evidence sekcí vědeckého plánu


Aplikace Evidence sekcí vědeckého plánu slouží ke správě sekcí, ze kterých je tvořen věděcký plán doktorského studia. Vědecký plán vyplňuje školitel doktoranda a je součástí individuálního studijního plánu studenta doktorského studia. Aplikace je dostupná uživatelům s přiděleným oprávněním isp-sekce-e.

Nová sekce se do vědeckého plánu přidá pomocí připraveného formuláře v úvodu aplikace. Ve formuláři je nutné vyplnit název sekce, volitelně lze zadat i její popis. Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Seznam všech evidovaných sekcí vědeckého plánu je zobrazen v přehledové tabulce. Prostřednictvím ikon ve sloupci Poř. je možné měnit pořadí jednotlivých sekcí. Jednotlivé záznamy je možné upravit pomocí ikona ve sloupci Upravit. Nepotřebné sekce je možné odebrat jejich označním ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka .