5. 7. 2020  0:05      Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov        
Univerzitný informačný systém

Rozdělená výuka


Aplikace Evidence rozdělené výuky slouží k nastavování údajů o rozdělené výuce předmětů mezi více pracovišť. Tyto údaje slouží pouze pro potřeby aplikace na výpočet a prohlížení sestav učitelohodin a studentohodin. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním study-sestavy-a nebo study-sestavy-def.

Přehled po bězích a pracovištích

V záložce Přehled po bězích a pracovištích se nejprve zvolí typ studijního běhu, do něhož patří předměty, u kterých se má nastavovat rozdělená výuka a pracoviště, v jehož skladu se předměty nachází. Následně se zobrazí formulář pro evidenci rozdělené výuky následovaný seznamem veškeré rozdělené výuky zvoleného běhu a pracoviště.

Pro přidání nového rozdělení se ve formuláři dohledá předmět, jehož výuka se má dělit mezi více pracovišť a další pracoviště, které se na výuce daného předmětu podílí s garantujícím pracovištěm (více pracovišť lze přidat po založení rozdělení). Velikost podílu na výuce se zadá do pole Podíl v procentech, jako celé číslo v rozsahu 1 - 99. Zadané hodnoty se uloží stisknutím tlačítka .

Seznam evidovaných rozdělení výuky pro zvolený běh a pracoviště je zobrazen v přehledové tabulce. Každý předmět, pro nejž je rozdělení výuky evidováno, je v seznamu oddělen tučnou čárou. Ve sloupci Pracoviště jsou vypsána pracoviště, která se na výuce předmětu podílejí. Jejich podíl na výuce je pak uveden ve sloupci Podíl. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit je možné podíl pracoviště na výuce daného předmětu upravit. Další pracoviště a jeho podíl, kterým se na výuce podílí lze přidat po kliknutí na ikonu ve sloupci Přidat. Poslední, tučně zvýrazněný a automaticky doplňovaný řádek obsahuje informaci o podílu výuky garantujícího pracoviště předmětu (určuje se jako dopočet do 100 % z podílů evidovaných pracovišť). Podíl pracoviště na výuce je možné odebrat označením požadovaného záznamu a stisknutím tlačítka .

Souhrnný přehled

Záložka Souhrnný přehled umožňuje stejnou evidenci pracovišť podílejících se na výuce stejného předmětu jako záložka Přehled po bězích a pracovištích, ale bez omezujících podmínek na studijní běh a pracoviště. Záložka tedy poskytuje kompletní přehled evidovaných rozdělení výuky mezi pracoviště.