4. 7. 2020  23:30      Prokop        
Univerzitní informační systém

Statistiky


Aplikace Statistiky pro CVTI SR nabízí řadu statistik studentů sestavených podle různých kritérií, které lze využít při zpracování výročních zpráv vysoké školy a fakult. Ve Slovenské republice jsou využívány pro výkazy Centrum vědecko-technických informací SR (CVTI SR), ale zajímavé informace mohou poskytnout i ostatním univerzitám. Přístup ke statistikám mají uživatelé s přiděleným oprávněním stud-p, stud-e, stud-univ-p nebo stud-univ-e.

Statistiky jsou rozděleny podle akademických roků a lze je zobrazit pro celou vysokou školu nebo pro určenou fakultu. Statistiky pro aktuální akademický rok nabízí buď pouze aktuální stav (není-li provedena fixace), nebo umožňují zobrazit aktuální stav a stav v době fixace. Fixaci lze provést hromadně na stránce s přehledem statistik, nebo individuálně v zobrazení příslušné statistiky. Fixaci mohou provádět pouze uživatelé s oprávněním stud-stat-fix. Fixace se používá proto, aby hodnoty statistik zobrazovaných informačním systémem odpovídali hodnotám odeslaným CVTI SR. Tlačítko lze použít pouze jedenkrát. Zobrazení statistik je možné ovlivnit filtry podle různých kritérií, údaje lze individuálně exportovat do MS Excel. Nabízeny jsou statistiky:

 • SK – 11-01/I – Zapsaní studující podle ročníků;

 • SK – 11-01/I – Zapsaní studující podle ročníků (doktorandi);

 • SK – 11-01/II – Nově přijatí do 1. ročníku;

 • SK – 11-01/III – Studenti slov. státního občanství denní formy studia podle národnosti;

 • SK – 11-01/IV – Studenti cizinci podle státního občanství;

 • SK – 11-01/IV – Studenti cizinci podle státního občanství (doktorandi);

 • SK – 11-01/VI – Stipendia;

 • SK – 11-01/VII – Počet učitelů podle funkcí;

 • SK – 11-01/VIII – Věková struktura učitelů;

 • SK – 11a-01/I – Věková struktura studujících;

 • SK – 11a-01/II – Věková struktura studujících doktorandského studia;

 • SK – 12-01/I – Absolventi I. a II. stupně studia;

 • SK – 12-01/II – Absolventi doktorandského studia;

 • SK - 12-01/III - Absolventi (rigorózní zkoušky)

 • SK – 12a-01/I – Věková struktura absolventů I. a II. stupně studia;

 • SK – 12a-01/II – Věková struktura absolventů doktorandského studia;

 • SK - 12a-01/III - Věková struktura absolventů (rigorózní zkoušky)

 • CZ – Věková struktura akademických pracovníků veřejné vysoké školy;

 • CZ – Přehled o počtu akademických pracovníků na veřejné vysoké škole;