Jun 1, 2020   3:51 a.m.      Žaneta        
University information system

Přehled peněžních půjček


evidence půjček!sestavypřehled peněžních půjček

Aplikace Přehled peněžních půjček poskytuje seznam studentů s vloženou žádostí o půjčky a se chválenou nebo neschválenou půjčkou. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Seznamy se tvoří pro jednotlivé fakulty a období (akademické roky). Jakmile je fakulta a období zvoleno, zobrazí se formulář pro volbu parametrů sestavy. Sestavu lze omezit podle typu studia, formy, studijního programu, stavu a ročníku studia a podle stavu půjčky. Stisknutním tlačítka se formulář odešle a zobrazí se sestava půjček dle zvolených parametrů. Studenti mohou být v seznamu uvedeni vícekrát, a to podle toho, v kolika stavech mají půjčky evidovány. Hodnota ve sloupci Výše půjčky je součtem všech půjček ve zvoleném období, které jsou ve stejném stavu. Zobrazený seznam lze řadit kliknutím na záhlaví sloupce.

Kliknutím na hodnotu ve sloupci Uživatel se otevře aplikace Evidence půjček umístěná ve Studijní evidenci, kde probíhá evidence peněžních půjček.

Stisknutím tlačítka Export do Excelu je možné zobrazenou sestavu exportovat do souboru pro MS Excel.