Jun 4, 2020   5:29 a.m.      Lenka        
University information system

Akreditační podpora


Aplikace Akreditační podpora slouží k přípravě předmětů a studijních plánů určených k akreditaci. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním akreditace-e nebo predmet-e a dále uživatelům s rolí garant nebo administrativa evidovanou u předmětů v akreditačních skladech. Aplikace je rozdělena na dvě části, přičemž přístup do těchto částí je řízen rolí uživatele nebo přiděleným oprávněním.

Předměty

Záložka Předměty zobrazuje přehled předmětů evidovaných v akreditačních skladech, které jsou uživateli přístupné podle jeho role na předmětu, případně podle přiděleného oprávnění.

Předměty do akreditačních skladů vkládá systémový integrátor.

Seznam předmětů je zobrazen v přehledové tabulce. Pomocí filtru nad tabulkou je možné předměty filtrovat dle různých kritérií, případně lze seznam pomocí abecedy omezit jen na předměty, jejichž název začíná zvoleným písmenem. U každého předmětu je uveden jeho kód, název, fakulta, garant a garantující pracoviště.

Ve sloupci Stav je pomocí ikon znázorněn stav připravenosti předmětu pro akreditace. Kliknutím na ikonu lze stav předmětu individuálně měnit. Hromadně lze změnu stavu provést označením příslušných předmětů v seznamu a následně výběrem nového stavu z nabídky zobrazené pod seznamem a potvrzením volby tlačítkem . Je-li předmět označen za připravený (stav hotový), pak již nelze upravovat sylabus ani vyučující.

Ikony ve sloupci Sylabus slouží k zobrazení a editaci sylabu vybraného předmětu. Editace sylabu probíhá stejným způsobem jako v Záznamníku učitele. Pomocí ikon ve sloupci Výstup lze sylabus exportovat do souboru ve formátech PDF nebo RTF, případně v XML struktuře dle požadavků akreditační komise. Export je možné provést i hromadně pomocí formuláře umístěného pod seznamem předmětů.

Prostřednictvím ikony ve sloupci Vyučující je možné k předmětu přiřazovat vyučující a nastavovat jejich role. Nastavení vyučujících a jejich rolí na předmětu probíhá stejně jako v Záznamníku učitele pomocí aplikace Učitelé a rozvrh. Ikona je nabízena u předmětů ve stavu rozpracovaný.

Ve sloupci Schváleno je u předmětu ve stavu hotový zobrazeno datum, kdy k převodu do tohoto stavu došlo, ve sloupci Schválil je pak uvedeno jméno uživatele, který převod provedl.

Studijní plány

Záložka Studijní plány umožňuje zobrazit a spravovat studijní plány určené k akreditaci. Tato část aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním akreditace-sp nebo predmet-e.

Seznam dostupných studijních plánů je zobrazen v přehledové tabulce. Pomocí filtru nad tabulkou je možné seznam omezit podle stavu studijního plánu, případně dle domovské fakulty.

Ve sloupci Stav je pomocí ikon znázorněn stav připravenosti studijního plánu. Kliknutím na ikonu lze stav plánu individuálně změnit. Hromadná změna stavu více plánů je dostupná pomocí nabídky a tlačítka pod seznamem. U studijních plánu ve stavu hotový již nelze provádět změny.

Spravovat studijní plán lze přes ikonu ve sloupci Operace, která odkazuje do aplikace Studijní plány. Aplikace běží v režimu akreditací, kdy lze pracovat pouze se studijními plány sestavenými z předmětů akreditačních skladů. Zde lze vkládat skupiny předmětů pro jednotlivá období plánu nebo skupiny předmětů pro celý studijní plán, případně spravovat atributy studijního plánu. Náhled studijního plánu lze zobrazit kliknutím na ikonu .

Pomocí ikon ve sloupci Exportovat lze studijní plán exportovat do souboru XLSX nebo RTF.

Ve sloupci Schváleno je u studijního plánu ve stavu hotový zobrazeno datum, kdy k převodu do tohoto stavu došlo, ve sloupci Schválil je pak uvedeno jméno uživatele, který převod provedl.

Nový studijní plán je možné založit přes odkaz Založení nového studijního plánu, umístěný v nápovědném textu. Práce s aplikací je stejná, jako při sestavování studijních plánů k výuce (viz aplikace Studijní plány). Skupiny předmětů přidávaných do plánu se buď vytváří přímo v aplikaci, nebo je lze nakopírovat do akreditačního skladu s využitím aplikace Hromadná správa skupin předmětů.