2. 7. 2020  8:18      Berta        
Univerzitní informační systém

Otázky posudků závěrečných prací


Aplikace Otázky posudků závěrečných prací slouží ke správě otázek (hledisek) používaných při hodnocení závěrečné práce vedoucím a oponentem v aplikaci Vkládání posudku závěrečné práce. Správu otázek mohou provádět uživatelé s oprávněním stud-e.

Otázky posudků se evidují pro každou fakultu a mohou být různé pro každé studijní období.

Novou otázku je možné vložit pomocí formuláře v úvodu aplikace, kde se vloží znění otázky v mateřském a anglickém jazyce. Stisknutím tlačítka se otázka přidá do evidence a zobrazí se v seznamu evidovaných otázek v období.

Seznam evidovaných otázek je zobrazen v přehledová tabulce. Pomocí ikon ve sloupci Poř. je možné pořadí otázek měnit, čímž se zároveň určuje pořadí, v jakém budou otázky zobrazeny v aplikaci pro sestavení posudku práce. Prostřednictvím ikony ve sloupci Upravit lze zvolenou otázku editovat. Označené otázky je možné tlačítky pod seznamem odebrat nebo zkopírovat do jiného období.

Otázka uvedené v seznamu tučným písmem jsou aktuálně nabízeny v aplikaci pro sestavení posudků závěrečné práce.
Ze seznamu otázek se v aplikaci pro sestavení posudků nabízejí otázky odpovídající fakultě pracoviště, na kterém je práce vedena.