Jun 2, 2020   10:07 a.m.      Xénia        
University information system

Hromadný tisk dokumentů


Aplikace Hromadný tisk dokumentů poskytuje možnost hromadného tisku několika typů dokumentů týkajících se studia. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p.

V aplikaci je nejprve zvolí vhodné studijní období, ve kterém jsou požadovaní studenti do studia zapsáni nebo ve kterém byli vyřazeni ze studia. V dalším kroku se ve formuláři zvolí typ dokumentu k tisku a stanoví se kritéria pro omezení skupiny studentů. Nejsou-li omezení zadána, bude dokument vytištěn všem studentům v období, což se nedoporučuje nejen z důvodu časové náročnosti.

Stisknutím tlačítka dojde k tisku zvoleného dokumentu pro všechny studenty dle zadaných kritérií, pro které lze zvolený typ dokumentu vytisknout. Individuální výběr studentů je možný po stisknutí , kdy se zobrazí seznam studentů vyhovujících zvoleným kritériím. Pro vybrané studenty se zvolený dokument vytiskne pomocí tlačítka . Vygenerované dokumenty jsou ve výstupu seřazeny abecedně podle příjmení studentů.