May 29, 2020   9:27 p.m.      Vilma        
University information system

Rozvrhy dle studijních plánů


rozvrh!dle studijních plánů

Aplikace Rozvrhy dle studijních plánů umožňuje provádět kontrolu evidovaných rozvrhů podle studijních plánů. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním rozvrh-b.

Ve formuláři se zvolí omezující kritéria pro zobrazení seznamu studijních plánů a potvrdí se stisknutím tlačítka . Filtr Den v týdnu nemá vliv na výpis seznamu studijních plánů, ovlivňuje až samotné zobrazení rozvrhu.

Seznam studijních plánů vyhovujících zvoleným podmínkám je zobrazen v přehledové tabulce. Kliknutím na ikonu ve sloupci Vybrat se zobrazí všechny rozvrhové akce předmětů zařazených do zvoleného plánu pro dané období. V rozvrhu jsou zobrazeny pouze povinné a povinně volitelné předměty.