Jun 1, 2020   5:00 a.m.      Žaneta        
University information system

Inventarizace doktorandů


doktorská studia!inventarizace studentů

Aplikace Inventarizace doktorandů nabízí pro celou univerzitu nebo jednotlivé fakulty sestavu studentů doktorského studia (denní formy a denní formy EVI) aktuálního akademického roku. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stup-p nebo stud-univ-e nebo stud-univ-p.

Seznam dostupných sestav je zobrazen v přehledové tabulce. Požadovaná sestava se zvolí kliknutím na ikonu ve sloupci Zobrazit. Sestava obsahuje jmenný seznam studentů s datem nástupu a předpokládaným koncem studia, zaměření studia, přidělený platový stupeň, občanství, způsob financování a pro každý měsíc platovou třídu, na kterou mají nárok, nebo důvod, proč v daném měsíci nárok nemají. Sestava se zasílá na MŠ SR a lze ji exportovat do MS Excel.