Sep 26, 2020   2:06 p.m.      Edita        
University information system

Termíny pro přihlášení k SZ


evidence termínů státních zkoušekstátní zkoušky!evidence více termínů

Aplikace Termíny pro přihlášení k SZ umožňuje evidovat termíny státních zkoušek konaných v rámci jednoho studijního období. Pod pojmem termín je zda chápán delší časový úsek, ve kterém probíhají státní zkoušky (např. měsíc červen). Termínů je možné evidovat v rámci jednoho období několik, díky čemu lze rozdělit celý balík končících studentů do menších částí - typicky dle období (červen a září), dle typu studia (samostatné termíny pro bakaláře a navazujicí) apod. Studentovi se při podávání přihlášky ke SZ zobrazí seznam termínů s možností volby požadovaného termínu.

Nový termín se založí přes formulář, ve kterém se vyplní název termínu a určí se, zda se jedná o otevřený nebo uzavřený termín. Jestliže je termín otevřený, mohou se na tento termín studenti přihlašovat sami. Pokud je termín uzavřený, může studenty na tento termín přihlásit pouze studijní referentka. Vyplněný formulář je třeba odeslat stisknutím tlačítka .

Seznam všech termínů evidovaných ve zvoleném období je zobrazen v přehledové tabulce pod formulářem pro vložení nového termínu. Pro každý termín jsou zobrazeny základní údaje, které je možné měnit po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Pomocí ikon ve sloupci Poř. je možné měnit pořadí evidovaných záznamů. Nežádoucí záznamy je možné smazat jejich označením a stisknutím tlačítka . Smazat lze pouze termíny, na které nejsou podány žádné přihlášky.

Prostřednictvím ikony ve sloupci Omezení lze spravovat podmínky pro přihlášení na termín. Omezení je možné stanovit podle typu a místa studia a časově. Termín tak bude vyhrazen pouze pro studenty daného typu nebo místa studia. Časové omezení stanovuje období, ve kterém se mohou studenti na daný termín přihlašovat, resp. do kdy se mohou z termínu odhlásit.

Není-li časové omezení u termínu zadáno, vymezuje období pro podávání přihlášek ke státním zkouškám milník Podávání přihlášek k SZ v harmonogramu období. Není-li tento milník zadán, je podávání přihlášek omezeno rozsahem studijního období.