Sep 26, 2020   1:03 p.m.      Edita        
University information system

Založení nového studia


Aplikace Zakládání studií se používá pro zápis studenta, který neprošel klasickým přijímacím řízením v UIS, například při přestupu studenta z jiné univerzity, při zápisech zahraničních studentů nebo studentů celoživotního vzdělávání. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Po spuštění aplikace a dohledání uživatele se zobrazí základní informace o jeho osobě, studiích na Panevropské vysoké škole nebo jiné vysoké škole o pracovním poměru.

Nelze-li studenta vyhledat, je nutné zajistit u systémového integrátora jeho založení v UIS. Ten jej založí přes aplikaci Správa osob.

Záznam o novém studiu lze založit pomocí připraveného formuláře. Založení studia je rozděleno do dvou kroků. V prvním se zvolí studijní program, zaměření a stav studia. V případě výměnného studia evidovaného na Z programu je třeba zvolit odpovídající dohodu, v rámci které se výměnné studium uskutečňuje (studentovi bude na dohodu zpětně založena nominace). Dohoda, na niž má být nominace založena, musí mít v daném období volnou kapacitu pro příjezdy. Stisknutím tlačítka se postoupí do druhého kroku, kde se zvolí forma studia a studijní období, do kterého má být student zapsán a zadá se datum nástupu do studia (datum musí spadat do zvoleného období). Přestupuje-li student z jiné univerzity, uvádí se jako datum nástupu den, kdy mu bylo na předchozí univerzitě ukončeno studium. Dále je možné zvolit způsob zápisu povinných předmětů daných studijním plánem:

  • nezapisovat žádné předměty – student bude zapsán do studia bez předmětů. Ty je pak možné zapsat přes aplikaci ve Studijní evidenci;

  • připravit povinné předměty do změn v zápisu – předměty se studentovi připraví do zápisové aplikace, avšak jejich zápis musí potvrdit studijní referentka nebo sám student (v případě e-zápisu);

  • zapsat povinné předměty do období – student je zapsán do studia i s povinnými předměty, při jejich zápisu neprobíhá kontrola limitů předmětů.

Pro úspěšný zápis předmětů musí být připraven příslušný studijní plán.

Po vyplnění formuláře a kliknutím na  se provedou nutné kontroly a založí se studium. Pokud je pro založení studia zvoleno tlačítko , pak je ihned po založení studia otevřena aplikace pro provedení změn v zápisech, kde je možné studentovi upravit skladbu předmětů v zápisovém archu a provést jejich zápis. Tlačítkem lze zrušit zadané hodnoty a vrátit se na začátek zakládání.

Nová studia lze zakládat i zpětně do historických období.