23. 9. 2020  7:21      Zdenka        
Univerzitní informační systém

Hromadné zadávání a tisk ocenění


Aplikace Hromadné zadávání a tisk ocenění umožňuje hromadně vkládat a tisknout ocenění studentů. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stup-p. Aplikace je rozdělena do záložek popsaných níže.

Zadávání ocenění

Záložka Zadávání ocenění umožňuje hromadné vkládání ocenění studentům.

Seznam studentů, se kterými se má v aplikace dále pracovat, se sestaví pomocí formuláře v úvodu aplikace. V první části formuláře lze studenty omezit například podle programu a stavu podání přihlášky ke státní zkoušce, ve druhé části se zvolí typ a důvod ocenění, které má být udělováno. Stisknutím tlačítka se zobrazí seznam všech studentů vyhovujících zadaním omezením, kterým zvolené ocenění nebylo doposud přiděleno.

Podle zvoleného typu ocenění se automaticky mění obsah výběru důvodu jeho udělení. Vazba mezi důvodem a typem ocenění se definuje v aplikaci Evidence typů ocenění. Nejsou-li typy ocenění nastaveny, nelze ocenění studentům udělovat.

V seznamu studentů je zobrazeno jméno studenta, případně název studentovi závěrečné práce dle zadání. Kliknutím na příslušný odkaz nad tabulkou lze seznam rozšířit o ID uživatele, ID studia a identifikaci studia. Pole ve sloupci Datum slouží pro zadání datumu udělení ocenění. Datum lze vyplňovat individuálně u jednotlivých studentů, nebo je možné doplněním data do záhlaví sloupce doplnit datum udělení všem zobrazeným studentům. Není-li datum zadáno, vloží se k udělenému ocenění datum aktuální. Ikona ve sloupci Operace slouží jako odkaz do Studijní evidence zvoleného studenta.

Udělení zvoleného typu ocenění se provede označením studentů v seznamu (individuálně nebo hromadně tlačítkem pod seznamem) s stisknutím tlačítka . Počet udělených ocenění je následně vypsán v aplikaci. Studenti, u kterých došlo k udělení ocenění, jsou ze seznamu odebrání.

Individuální zadání ocenění umožňuje aplikace Ocenění studenta umístěná ve Studijní evidenci.

Tisk ocenění

ocenění!tisk

Záložka Tisk ocenění umožňuje hromadný tisk ocenění udělených studentům.

Skupina studentů a typ ocenění pro tisk se zvolí ve formuláři v úvodu aplikace. Kliknutím na tlačítko se zobrazí seznam všech studentů dle zadaných omezení, jimž bylo zvolené ocenění přiděleno. Zobrazeno je jméno studenta, úplné znění uděleného ocenění a datum udělení. Kliknutím na příslušný odkaz nad tabulkou lze seznam rozšířit o ID uživatele, ID studia a identifikaci studia. Ikona ve sloupci Operace slouží jako odkaz do Studijní evidence zvoleného studenta.

Pokud se ze zadávání ocenění přejde ihned k jeho tisku, zůstává nastavení formuláře nezměněné, což usnadní výběr studentů pro tisk.

Ocenění lze tisknout individuálně kliknutím na ikonu nebo hromadně označeným studentům tlačítkem . Přidělené ocenění lze označeným studentům hromadně odebrat tlačítkem .

Individuální tisk ocenění umožňuje i aplikace Ocenění studenta umístěná ve Studijní evidenci.