Studijní průměr


Průběžně během studia jsou počítány různé varianty průměrů, které jsou využívány například při zápisech do dalšího období studia, k postupu z bakalářského do navazujícího typu studia, k výpočtu prospěchových stipendií. Dohledat je lze v aplikacích Přehledy a informace o studiu, V7, Seznamy studentů apod. Studenti mohou svůj aktuální průměr zobrazit zejména v aplikaci E-index.

Společné charakteristiky všech průměrů počítaných v UIS z prospěchu studentů jsou:

Používané průměry dělíme podle rozsahu započtených období na:

Podle způsobu započtení neukončených (dosud žádný pokus) a neúspěšně ukončených předmětů se průměry dělí na: