Jun 2, 2020   11:12 a.m.      Xénia        
University information system

Názvy měst v 6. pádě


diplom!název města

Aplikace Názvy měst v 6. pádě umožňuje prohlížení a editaci názvů měst v 6. pádě v slovenském a anglickém jazyce. Řádně vedená evidence názvů měst v 6. pádě je nezbytná pro bezproblémový tisk dokumentů, ve kterých je místo narození v 6. pádě vyžadováno. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stup-p.

Seznam měst je přebírán z atributu Místo narození jednotlivých studentů. Výpisy je možné omezit filtrem nad seznamem. Ve sloupci Počet uživatelů je uveden počet výskytů konkrétního města v datech studentů. Kliknutím na uvedený počet se zobrazí seznam studentů se zvoleným místem narození. Má-li uživatel zároveň přiděleno právo atr-uziv-e, může po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit přejít do editace atributů příslušného studenta a místo narození zde upravit. Pokud se město vyskytuje pouze u jednoho uživatele, vede odkaz přímo do editace atributů.