Oct 30, 2020   3:12 a.m.      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
University information system

Evidence členů komisí státních zkoušek


Aplikace Oprávnění zasedat v komisích SZ je určena pro evidenci osob, které mohou zasedat v komisích státních zkoušek. Uvedené osoby je možné v aplikaci Státní zkoušky evidovat jako členy komise konkrétní státní nebo závěrečné zkoušky. Aplikace je přístupná osobám s oprávněním stud-e nebo stud-p.

Nový člen komisí SZ se zaeviduje přes formulář, kde se dohledá příslušná osoba a vloží se datum odkdy může být členem komise. Stisknutím tlačítka se zařadí do skupiny osob s oprávněním zasedat v komisích státních a závěrečných zkoušek. Dohledat lze pouze osoby evidované v UIS. Pokud je členem komise externí osoba, pak nepodléhá kontrole, tzn. členem komise může být jakákoliv externí osoba uvedená v evidenci externistů.

Seznam evidovaných členů je zobrazen v přehledové tabulce pod formulářem. Jednotlivé záznamy lze upravit po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Zde je rovněž možné členství ukončit zadáním data Dokdy. Seznam evidovaných členů lze omezit na aktivní nebo historické členy. Označené záznamy lze smazat tlačítkem .