29. 9. 2020  7:32      Michal, Michaela        
Univerzitný informačný systém

Evidence činností doktoranda


Roční hodnocení doktoranda obsahuje hodnocení studenta za činnosti, které během studia absolvoval (pedagogické aktivity, publikace apod.). Aplikace Evidence činností doktoranda slouží k definici struktury hodnocených činností, tj. k definici aktivit, které bude školitel v aktualizovaném studijním plánu hodnotit. Pro každou činnost je možné určit, které aktivity vyplněné studentem v aktualizovaném studijním plánu se budou do hodnocení započítávat. Pro každou aktivitu lze určit doporučený počet kreditů, případně jejich rozsah. Konečný počet kreditů pak přidělují ve své aplikaci školitelé a na jejich základě se studentům automaticky zapíší kredity do speciálních předmětů Pedagogická činnost a Tvořivá činnost v oblasti vědy.

Aplikace je rozdělena do záložek:

  • Pedagogická činnost – v záložce se eviduje veškerá pedagogcká činnost doktoranda během každého období studia.

  • Tvořivá činnost v oblasti vědy – v záložce se evidují tvůčí činnosti studenta v oblasti vědy během každého období studia.

Formuláře pro zakládání aktivit jsou v obou záložkách stejné a obsahují položky:

  • Název aktivity – označení aktivity, je povinným údajem. Pod tímto názvem se bude zobrazovat školitelům.

  • Kredity – počet kreditů, který se pro dannou aktivitu bude zobrazovat ve studijním plánu. Pokud není počet kreditů určen, nelze aktivitu ohodnotit, proto je povinným údajem.

  • Rozsah bodů – rozsah kreditů, který se doporučuje studentovi přidělit za danou aktivitu (například 10 nebo 5–10) nebo aktivity (například 5/10/15).

  • Přiřadit seznam – seznamem lze pro danou aktivitu určit výsledek doktorského studia vyplněný studentem v aplikaci Výsledky Ph.D. studia. Seznam nemusí být vždy přiřazen.

Všechny evidované aktivity jsou zobrazeny v přehledové tabulkce. Jednotlivé záznamy je je možné editovat kliknutím na ikonu ve sloupci Upravit. Pomocí šipek je možné měnit pořadí jednotlivých záznamů. Pořadí se promítá i do Ročního hodnocení. Aktivity je možné zrušit jejich označením a stisknutím tlačítka . Pro zobrazení zrušených aktivit v seznamu je zapotřebí označit volbu Zobrazit zrušené a potvrdit ji stisknutím tlačítka . Je-li tato volba zatržena, zobrazuje se pod seznamem tlačítko , jehož prostřednictvím je možné zrušenou aktivitu opět aktivovat.