May 25, 2019   11:37 a.m.      Urban        
University information system

eLearningové projekty


Aplikace eLearningové projekty slouží k evidenci a tvorbě obsahu eLearningových kurzů, zahrnuje sadu autorských nástrojů k přípravě elektronických studijních opor, testů a jiného elearningového obsahu.

Následuje Seznam existujících projektů, jehož zobrazení lze ovlivnit výběrem filtrů - Řadit podle (řadí se například podle názvu, nejmladšího či nejstaršího projektu), Omezit na (filtruje se podle zvoleného stavu), Zobrazit (lze zobrazit podle sledovanosti).

V seznamu jsou u každého projektu zobrazeny tyto položky:

 • Ozn. - projekt může označit a smazat jen správce projektu (uživatel s rolí administrativa, dále jen správce), a jen v případě, že v něm nejsou evidována žádná data, tj. neobsahuje žádné testové otázky, studijní opory, dokumentaci apod. Odebrání projektu je třeba dokončit přes tlačítko . V případě napojení je u projektu zobrazena ikona , kterou lze vstoupit do přehledu napojení.

 • Stav - stav projektu nastavuje správce projektu. Ve sloupci jsou zobrazeny ikony těchto stavů:

  •  připravovaný – projekt s neukončenou tvorbou opor či testů,

  •  hotový – nadále připravovaný projekt s neukončenou tvorbou opor či testů; existující bázi lze využívat pro definici kurzů a testů,

  •  dokončený – hotový projekt, který je připraven k využití, mohou být nad ním definovány kurzy nebo zkušební testy; projekt není dále rozvíjen a editován,

  •  zrušený – projekt, u kterého se nadále nepředpokládá jeho využívání.

 • Název - uveden název projektu. Projekt může být nastaven jako chráněný , pak do něj mají přístup jen spolupracovníci projektu, tj. nelze do něj vstoupit pod cizí identitou, pomocí superpráva.

 • Správce - zde je uvedeno jméno správce projektu.

 • Pracoviště - v tomto sloupci je zobrazena zkratka pracoviště, pod které spadá daný projekt.

 • Role - na projektu může spolupracovat několik osob z řad učitelů i studentů. Přístup k jednotlivým aplikacím je dán rolí, kterou přiděluje správce projektu: administrativa, scénárista, tvůrce opor, tvůrce testů, pomocník, pozorovatel, uživatel opor, uživatel objektů, , uživatel testů.

 • Založeno - zobrazeno datum založení projektu.

 • Vstup - přes ikonu lze vstoupit do podrobností o projektu.

Založení nového projektu

Nový projekt mohou učitelé zakládat přes formulář, kam lze vstoupit odkazem nebo kliknutím na ikonu pod přehledem.