25. 10. 2020  17:35      Aurel        
Univerzitný informačný systém

E-osnovy předmětů


Aplikace E-osnovy předmětů obsahuje všechny dostupné osnovy právě studovaných předmětů. Jde o souhrn aktivit, které by měli studenti daného předmětu během studia řešit nebo absolvovat. Osnovu si lze představit také jako plán studia. Aktivitou může být například opora (studijní materiál), průběžný test, odevzdávárna, téma diskuze. Každý předmět může obsahovat jednu nebo více osnov. Každá skupina studentů předmětu může mít přístupnou jinou osnovu.

V přehledu osnov jsou zobrazeny všechny eLearningové osnovy, ke kterým má student přístup. V přehledu osnov je uveden název předmětu, název osnovy, osoba, která osnovu založila a termín založení. Dále je možné přes ikonu ve sloupci Podrobnosti prohlížet informace o osnově a vstupem přes ikonu ve sloupci Statistiky prohlížet přístupy k dílčím aktivitám.

 • Výpis aktivit lze přizbůsobit nastavením fitrů, kterými je možné vybrat zobrazení podle typu výpisu, modulu, typu aktivity nebo vybrat řazení. Sloupce TypStav obsahují ikony, jejichž význam je uveden v legendě pod výpisem. Množství přístupů v jednotlivých dnech je zobrazeno také graficky a je možné omezit ho na období od - do.

 • Obsah osnovy se zobrazí kliknutím na ikonu ve sloupci Vstup. Zobrazení osnovy lze ovlivnit následujícími filtry:

  • Vybrat modul – umožňuje zobrazit aktivity konkrétního modulu, všech modulů, všech aktivních nebo všech ukončených modulů.

  • Omezit na aktivity – umožňuje zobrazit aktivity všechny, všechny aktivní nebo všechny ukončené.

  • Typ zobrazení – umožňuje zobrazit osnovu v podobě:

   • seznamu modulů – v seznamu je vždy uveden název modulu, termín jeho dostupnosti a pak seznam aktivit, které jsou rozlišeny ikonami. Pod názvem aktivity mohou být uvedeny stručné podrobnosti o aktivitě, které vkládá vyučující. Kliknutím na název aktivity se podle typu aktivity může otevřít soubor (např. PPT prezentace umístěná v Dokumentovém serveru), příslušná aplikace (např. odevzdávárna, diskuze);

   • časové osy – v levé části časové osy jsou vyznačeny moduly a začátky jejich platnosti. V pravé části osy jsou uvedeny aktivity. Kliknutím na název se otevře zvolená aktivita. Moduly a aktivity bez zadaného časového omezení nejsou umístěny v těsné blízkosti osy.

   Obsah osnovy je možné vytisknout tlačítkem .