Oct 16, 2019   2:37 a.m.      Vladimíra        
University information system

Kvóty skupin objektů


knihovna e-objektů!veřejná!správa!kvóty!e-objektů

Aplikace Kvóty skupin objektů umožňuje přidělit velikost kvóty pro definovanou skupinu elektronických objektů (obrázky, dokumenty, zvuk, animace, video a ostatní).

Jednotlivé skupiny se založí přes ikonu ve sloupci Výčet typů se určí, jaké typy e-objektů obsahují (například jaké typy obrázků obsahuje skupina obrázky). V každé skupině lze pro každý typ:

  • zakázat/povolit používání – založené typy nelze smazat, ale je možné kliknutím na ikonu ve sloupci Povoleno změnit jejich stav používání – zakázat nebo povolit;

  • přesunout do jiné složky – zvolený typ e-objektu lze kliknutím na ikonu ve sloupci Přesunout přemístit do jiné skupiny e-objektů.

Základní údaje o skupině objektů je později možné upravit přes ikonu ve sloupci Upravit. Označenou prázdnou skupinu lze smazat.