May 21, 2019   11:29 p.m.      Zina        
University information system

Elektronické studijní materiály


Aplikace Elektronické studijní materiály obsahuje prvky v podobě souborů, které jsou dále využívány při tvorbě testů a opor, a samotné opory. Jako objekt si lze představit obrázek, zvukovou nahrávku, videozáznam apod. nebo studijní oporu – studijní materiál, který sestavili uživatelé UIS a poskytli jej široké veřejnosti. V souvislosti s touto aplikací se lze setkat s pojmem veřejná knihovna e-objektů, protože kromě vlastních studijní materiálů obsahuje i další soubory s objekty využívanými ve výuce.

Aplikace Elektronické studijní materiály obsahuje portálové menu se třemi záložkami:

Pro uživatele přihlášené do Osobní administrativy je aplikace Elektronické studijní materiály umístěna v části eLearning.